Zawieszenie działalności gospodarczej. Z czym się wiąże i czy warto zawieszać aktywność firmową? Wyjaśniamy

Prowadzisz działalność gospodarczą, ale nie masz zleceń lub twój biznes jest sezonowy? Zawsze możesz pomyśleć o zawieszeniu działalności na czas określony lub nieokreślony. Z czym to się wiąże i jak zawiesić działalność? Podpowiadamy.

Jeśli masz  przejściowe problemy z prowadzeniem firmy albo dochody uzyskujesz niesystematycznie - zawsze możesz zawiesić prowadzoną przez siebie działalność.

Zgodnie z prawem osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawiesić działania zarobkowe:

 • na czas określony;
 • na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Czy każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność firmy?

Okazuje się jednak, że nie każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność.  Warto wiedzieć, że zawieszenie prowadzenia firmy, jest możliwe tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. 

- (...)Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców wyjątkowo wstrzymać działalność może także przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym – informuje Poradnikprzedsiebiorcy.pl 

Z czym wiąże się zawieszenie działalności gospodarczej? 

W momencie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie można wykonywać działalności, jak i nie można osiągać przychodów z działalności.

Jednak jak informuje poradnikprzedsiębiorcy.pl w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca:

 • "może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • może przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą" - wylicza Poradnikprzedsiebiorcy.pl. 

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie i składki ZUS.  O tym warto pamiętać

Przedsiębiorca zawieszający działalność jest zwolniony z płacenia składek na ZUS. 

Przy czym: 

 • na ZUS społeczny – od dnia zawieszenia działalności. Czyli jeśli zawieszenie działalności następuje 10 dnia miesiąca, to składki społeczne będą naliczone proporcjonalnie do dnia prowadzenia działalności przed zawieszeniem.
 • na ZUS zdrowotny – za pełny miesiąc zawieszenia. Także jeśli zawieszenie nastąpiło np. 5 dnia miesiąca, przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłacenia całej, pełnej miesięcznej składki zdrowotnej za ten miesiąc.

Jednocześnie warto pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca zawieszający działalność straci prawo do świadczeń zdrowotnych. 

Zawieszenie działalności a podatek dochodowy?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się również z brakiem konieczności odprowadzania podatku dochodowego. W okresie zawieszenia firmy, tzw. mały przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek podatkowych i tym samym nie musi składać deklaracji JPK_V7. 

Kolejną ważną kwestią związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o której warto pamiętać to to, że okres, w którym działalność jest zawieszona, nie będzie w przyszłości liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Jak zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?

Aby zawiesić działalność gospodarczą należy złożyć wypełniony formularz CEIDG-1. W formularzu w punkcie 01 należy zaznaczyć kwadrat pt. – "wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej".

Kolejnym krokiem jest określenie daty  rozpoczęcia zawieszenia oraz  przewidywany okres trwania zawieszenia – w przypadku zawieszenia działalności na czas nieokreślony, okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. 

WNIOSEK CEIDG-1

 Formularz można złożyć: elektronicznie lub osobiście odpowiednim urzędzie gminy. 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć też listownie, jednak tu wymagane będzie  notarialne poświadczenie podpisu. Wniosek możne złożyć też pełnomocnik, ale jak przypomina Money.pl "konieczne jest przy tym poniesienie kosztu w wysokości 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, chyba że w roli tej występuje osoba z najbliższej rodziny".

- Po przyjęciu przez CEIDG prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wyda jego kopię, potwierdzoną datą z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ciągu 3 kolejnych dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy obowiązkowo przesyła dane umieszczone we wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS-u lub KRUS-u - informuje Money.pl 

Wówczas ZUS lub KRUS przygotuje odpowiednie dokumenty:

 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek;
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny (jeżeli takie osoby zostały zgłoszone). 

Następnie przedsiębiorca dostanie z ZUS/KRUS  "pisemną informację o sporządzonych dokumentach". 

 Źródło: Money.pl/ Biznes.gov.pl/ Poradnikprzedsiebiorcy.pl

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM