13. emerytura 2023. Kiedy będzie wypłata pieniędzy i ile wyniesie świadczenie? Wyjaśniamy

Ile w 2023 roku wyniesie trzynastka po waloryzacji i kiedy pieniądze wpłyną na konta emerytów? 13. emerytura to świadczenie, które na stałe wpisało się w harmonogram dodatków finansowych dla seniorów.

Po raz pierwszy trzynastka została wypłacona w 2019 roku. Od 2020 r. jest świadczeniem corocznym,  zagwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. 

Waloryzacja świadczeń emerytalnych 2023 będzie rekordowo wysoka

Co roku świadczenia emerytalne i rentowe są waloryzowane czyli podwyższane tak aby zrekompensować seniorom spadek  wartości pieniądza, "gdy ceny towarów i usług idą w górę". 

- 18 października 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, w którym określono prognozowaną waloryzację emerytur na 2023 rok, która ma wynieść co najmniej 113,8 proc., co czyni ją najwyższą od 1999 roku – czytamy na stronach Gazeta.pl. - Oznacza to, że w 2023 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, tj. 13,8 proc. 

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

W przyszłym roku rząd przeprowadzi waloryzację kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, jednak z gwarancją minimalnej podwyżki na poziomie 250 zł brutto czyli 227,50 złotych na rękę. Wskaźnik posłuży natomiast do procentowej waloryzacji emerytur, które są wyższe niż 1812 zł brutto.

  • Waloryzacja emerytur procentowa oznacza, że emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.
  • Waloryzacja emerytur kwotowa oznacza pieniądze o określonej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli np. każda emerytura i renta zostaje podwyższona równo o np. 250 złotych. 

W 2023 ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obydwu sposobów waloryzacji.

W związku z waloryzacją na nowych zasadach najniższa emerytura i renta wzrosną o nie mniej niż 250 zł brutto lub 125 zł brutto w przypadku osób, które pobierają emeryturę częściową. 

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2023 roku? 

Wysokość 13. emerytury zmienia się z roku na rok, gdyż jest zależna od wysokości wspomnianej wyżej emerytury minimalnej. W 2023 roku najniższa emerytura i trzynastka mają wynosić:  

  • 1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

13 emerytura 2023. Kiedy wypłata?

Jak na swoich stronach informuje ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie seniorom wypłacone wraz ze świadczeniem stałym kwietniowym. Natomiast osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne, 13. emerytura zostanie wypłacona w maju.

Najniższe emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi - 1003,83 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Taka waloryzacja, polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

 Źródło: Gazeta.pl/ ZUS.pl

TOK FM PREMIUM