Dodatek elektryczny. Mniej pieniędzy, bo jest luka w ustawie? Ministerstwo odpowiada

Dodatek elektryczny to rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych korzystających z energii elektrycznej jako głównego źródła ciepła w domu. Rodziny ogrzewające domy prądem dostaną jednorazowo 1000 lub 1500 zł, w zależności od poziomu zużycia prądu. Nie wszyscy jednak otrzymają tyle, ile powinni, biorąc pod uwagę faktyczne zużycie. Dlaczego? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dodatek elektryczny — wysokość zależy od rocznego zużycia energii

Ustawa o dodatku elektrycznym jest odpowiedzią rządu na planowany wzrost cen energii elektrycznej. O ile dodatek węglowy/energetyczny (do paliw innych niż węgiel) przysługiwał każdemu, niezależnie od wysokości dochodów czy ilości zużywanych paliw, to dodatek elektryczny można uzyskać w dwóch przedziałach, w zależności od rocznego zużycia energii:

  • 1000 zł, jeśli gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku do 5 MWh,
  • 1500 zł, jeśli roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Ustawa regulująca zasady wypłaty wskazuje jednak, że podstawą wyliczenia zużycia prądu ma być rok 2021. W przypadku ubiegania się o wyższą stawkę dodatku, do wniosku należy dołączyć rachunek za energię elektryczną za ten właśnie rok. A rok 2021 był szczególny.

Wyjątkowy 2021 r. Najwięcej domów oddanych do użytkowania, połowa to domy jednorodzinne

Uzależnienie wysokości wypłaty od rachunków za 2021 rok uniemożliwia ubieganie się o ustawowe wsparcie według zużycia, jeśli dom został zasiedlony w trakcie tego roku i zużywał prąd przez jedynie kilka miesięcy. Choć w minionym 2022 roku zużycie objęło cały rok i przekroczyło 5 MWh i takie też będzie w kolejnych latach, właściciel nie dostanie dodatku w podwyższonej kwocie, właściwej dla swojego poziomu zużycia energii. 

Gospodarstw domowych, które nie skorzystają z pełnego wsparcia, może więc być szczególnie dużo. 2021 rok był bowiem — według raportu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego — bardzo wyjątkowy. Oddano w tym roku 213 898 obiektów budowlanych. To najwięcej w ciągu ostatnich lat.

"W stosunku do 2020 roku (196 548 obiektów) jest to wzrost o 8,82%, a do 2019 r. (192 883) jest to wzrost o 10,90%. Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę (52,48%) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 112 253. Jest to więcej o 14,88% niż w 2020 r. (97 711) oraz o 22,43% więcej niż w 2019 r. (91 690)" - można przeczytać w raporcie GUNB "Ruch budowlany w 2021 roku".

Dlaczego ustawodawca nie uwzględnił gospodarstw domowych, zasiedlanych w trakcie trwania roku, w którym oddano do użytkowania największą ilość domów w ostatnich latach? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo: Kto nie zużył więcej… ten dostanie mniej

Na pytanie o możliwość ubiegania się właścicieli nowych domów o zasiłek odpowiadający faktycznemu zużyciu prądu w domu, w dwóch urzędach gminy odpowiedziano nam, że "ustawodawca nie przewidział innego sposobu na roczne wyliczenie zużycia prądu i wystąpienie o adekwatny poziom wsparcia, gdy dom został oddany do użytku pod koniec roku 2021".

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do którego zwróciliśmy się z podobnym pytaniem, nie dopatrzyło się luki w przepisach. Zauważyło jedynie, że warunek zużycia wynika bezpośrednio z ustawy, za której brzmienie właśnie to ministerstwo powinno odpowiadać.

"Warunek odnoszący się do zużycia energii w 2021 r. wynika bezpośrednio z regulacji ustawy wprowadzającej dodatek elektryczny. Wobec tego użytkownicy, którzy nie zużywali energii elektrycznej w 2021 r. bądź zużywali energię w 2021 r. ale w ilości nieprzekraczającej 5MWh, mogą ubiegać się o wypłatę dodatku elektrycznego w podstawowej wysokości 1000 zł" — odpowiedział nam Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Jest prawidłowy, ale będzie zmieniony

Przy okazji rozmów w gminach o wysokości dodatku elektrycznego, ujawnił się jeszcze jeden problem. Ustawodawca przewidział możliwości składania wniosków elektronicznie, w tym także przez aplikację mObywatel.

Mimo to gminy nie przyjmują wniosków złożonych przez aplikację i zapraszają mieszkańców do osobistego przychodzenia do urzędów i składania papierowych wniosków na miejscu. Zapytaliśmy MŚiK, dlaczego tak się dzieje i czy po naszej interwencji dostępny w aplikacji wniosek zostanie poprawiony.

"W opinii Ministra Klimatu i Środowiska wzór ten zawiera niezbędne elementy, pozwalające na jego rozpatrywanie przez gminy" - czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi Departamentu Komunikacji Ministerstwa Środowiska i Klimatu. "Niemniej, mając na uwadze nowelizację przepisów w ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w której wprowadzono możliwość otrzymania zaświadczenia o zużyciu energii elektrycznej od sprzedawcy energii, wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego zostanie zaktualizowany (dotyczy to również wzoru dostępnego w aplikacji mObywatel)" - poinformowano.

Źródła: GUNB - "Ruch budowlany w 2021 roku". Dodatek elektryczny — MŚiKUstawa — Dziennik Ustaw

TOK FM PREMIUM