Uwaga kierowcy! Bezterminowe prawo jazdy też trzeba wymienić. Kto i kiedy musi to zrobić?

Prawo jazdy jest dziś wydawane kierowcom na maksymalnie 15 lat. Ci, którzy mają jeszcze bezterminowy dokument, wydany przed 2013 rokiem, będą musieli go wymienić na nowy. Sprawdzamy gdzie i do kiedy należy to zrobić.

Bezterminowe prawo jazdy przestanie istnieć. Kierowcy muszą je wymienić

Kierowcy, którzy mają bezterminowe prawo jazdy, będą musieli wymienić je na nowe. Ten obowiązek reguluje nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z 19 stycznia 2013.

Zmiany przewidują, że posiadacze dokumentów potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezawierających daty ważności, muszą zgłosić się po nowe, choć bez potrzeby poddania się dodatkowym badaniom lekarskim.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, powodem nałożenia na kierowców obowiązku wymiany dokumentów jest dyrektywa unijna wprowadzająca jednolity wzór prawa jazdy na terenie wspólnoty, ujednolicenie ważności wydawanych praw jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Bezterminowe prawa jazdy nie już są wydawane od 2013 roku, a dokumenty wprowadzane wcześniej, niezawierające terminu ważności, będą wymieniane pomiędzy 2028 a 2033 rokiem. Po tym czasie tego typu licencje nie będą już honorowane. 

Dokumenty potrzebne do wymiany prawa jazdy

Prawo jazdy można wymienić w urzędzie miasta, jeśli jest to miasto na prawach powiatu czy starostwie powiatu. W dużych miastach o dokument można wystąpić w urzędzie dzielnicy.

Należy złożyć komplet dokumentów:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35x45mm,
  • kopię obecnego prawa jazdy,
  • potwierdzenia zapłaty za wydanie nowego dokumentu (może być wniesiona w kasie urzędu lub przelewem),
  • oświadczenie o zapoznanie się z treścią art. 233 kk,
  • oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • badania lekarskie w przypadku terminowego prawa jazdy.

Wniosek i oświadczenia można znaleźć w drukach dostępnych w urzędzie lub w internecie.

Jaki jest koszt wymiany prawa jazdy? Nowy dokument będzie wydany na 5 do maksymalnie 15 lat

Zgodnie z unijną dyrektywą prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat, jeśli kierowca jest zdrowy i nie ma zaleceń lekarskich do okresowego ponawiania badań. Takie właśnie prawo jazdy otrzymają kierowcy, którzy będą wymieniać dokumenty w związku ze zmianą przepisów.

Z kolei kierujący pojazdami posiadającymi wskazania do wykonywania badań okresowych, otrzymują dokument ważny przez 5 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Koszt wydania nowego prawa jazdy to 100 zł. Trzeba też wnieść opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr.

W przypadku konieczności wykonania badań lekarskich trzeba doliczyć koszt tych badań, czyli 200 zł. Wysokość opłaty jest ustanowiona przez ministra zdrowia i dotyczy kierowców wszystkich kategorii.

Źródła: Ministerstwo Infrastruktury, Dziennik Gazeta Prawna, Autoswiat.pl

TOK FM PREMIUM