500 plus na nowy okres. Wnioski już można składać do ZUS

1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął przyjmować wnioski 500 plus na nowy okres. Termin wypłaty świadczenia z nowej puli jest uzależniony od daty prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym roku po raz pierwszy dokumenty można składać przez aplikację ZUS. Podpowiadamy jak to zrobić.

Jak złożyć wniosek 500+? 

Wnioski o świadczenie 500 plus opiekunowie mogą dostarczyć do ZUS w wybrany, najwygodniejszy dla siebie sposób:

W przypadku portalu Empatia i bankowości elektronicznej do złożenia wniosku potrzebny jest numer PESEL dziecka. Jeśli wnioskodawca nie posiada tego numeru, może złożyć wniosek jedynie w urzędzie, który zajmuje się obsługą wniosków w programie „Rodzina 500+" w danym mieście lub gminie.

W tym roku nowością jest możliwość złożenia tego dokumentu przez aplikację ZUS. O tym, jak to zrobić Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje w filmie szkoleniowym przygotowanym dla rodziców i opiekunów.

 

Daty składania wniosków 500 plus i terminy wypłaty świadczenia

Wypłata świadczenia 500+ uzależniona jest od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Sprawdź, kiedy dostaniesz przelew:

  • jeśli wniosek zostanie złożony pomiędzy 1 lutego a 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023,
  • jeśli wniosek będzie złożony w maju, ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • jeśli wniosek będzie złożony w czerwcu 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • jeśli wniosek będzie złożony w lipcu 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  • jeśli wniosek będzie złożony w sierpniu 2023 r.,ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Komu przysługuje 500 plus? Wsparcie nie tylko dla polskich dzieci

Świadczenie 500+ w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu. Odbierają je rodziny, które mają na utrzymaniu dzieci do 18 roku życia. Kwota jest wypłacana co miesiąc w wysokości 500 zł na każde dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje także zamieszkałym w Polsce:

  • obywatelom Unii Europejskiej,
  • pozostałym cudzoziemcom (warunkiem jest legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy),
  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali zgodę na legalny pobyt w Polsce.

Cudzoziemcy, obywatele Unii Europejskiej powinni do wniosku dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy". Z kolei obywatele Ukrainy wniosek składają na formularzu SW-U, przygotowanym w języku ukraińskim. Wnioski na rok 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

Źródła: Zus.pl

TOK FM PREMIUM