Policjanci z Polski monitorują włoskie stoki. "Patrole międzynarodowe są efektywną formą współpracy"

Przez dwa tygodnie sześciu polskich policjantów pełni służbę we Włoszech. Czterech patroluje stoki narciarskie w rejonie miejscowości Moena, natomiast dwóch w rejonie Madonna di Campiglio, gdzie co roku czas wolny spędza tysiące polskich turystów - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.
Zobacz wideo

Rzecznik KGP przekazał PAP, że współpraca w zakresie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w zimowym sezonie turystycznym we Włoszech realizowana jest na mocy porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej.

- Polscy policjanci-narciarze asystują i pomagają włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich w rejonie Moeny oraz Madonna di Campiglio - wyjaśnił inspektor Mariusz Ciarka.

- Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywną, sprawdzoną w praktyce formą współpracy, cenioną nie tylko przez naszych rodaków, ale przede wszystkim partnerów zagranicznych jak i naszą służbę dyplomatyczną, stąd też mają już kilkunastoletnią tradycję - zaznaczył.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę na włoskich stokach należy m.in. ułatwienie komunikacji polskich turystów z miejscową policją oraz pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z placówkami dyplomatycznymi.

- Dodać należy, że delegowani policjanci na co dzień pełnią służbę na Śląsku i Małopolsce, i stąd posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach oraz legitymują się uprawnieniami instruktora narciarstwa PZN. W trakcie służby na włoskich stokach występują w służbowym stroju narciarskim, nie są jednak wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w broń służbową – podkreślił policjant.

Wskazał, że sześciu policjantów pełni służbę na włoskich stokach narciarskich od początku tego tygodnia. - Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy wypoczywający na stokach włoskich Dolomitów z reguły są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają, zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność - podał.

- Nasi policjanci spędzą we Włoszech dwa tygodnie - dodał rzecznik KGP. 

Posłuchaj: 

TOK FM PREMIUM