Jak dostać pozwolenie na broń? Oto najważniejsze warunki

Według policyjnych statystyk, broń palną posiada ponad 400 tys. Polaków. Czy w Polsce jest łatwo uzyskać pozwolenie na broń? Jak się okazuje, nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył w poniedziałek wizytę w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu (woj. łódzkie). Większą uwagę niż wystąpienie ministra wzbudził jednak ukryty za paskiem jego spodni pistolet. Ziobro wytłumaczył potem, że posiada pozwolenie na broń, w "tym do celów sportowych". - Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy - powiedział.

Jak otrzymać pozwolenie na broń?

Co zrobić, by dostać pozwolenie na broń? By móc zacząć się o nie ubiegać, należy skończyć 21. rok życia, posiadać polskie obywatelstwo, zaświadczenie o niekaralności oraz o fizycznej i psychicznej zdolności do posługiwania się bronią. Otrzymanie pozwolenia na broń wyklucza również uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Formalności, których należy dopełnić, by dostać pozwolenie na broń, różnią się w zależności od tego, w jakim celu mamy zamiar ją wykorzystywać. Jak wynika z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), by otrzymać pozwolenie na broń palną, w tym: bojową, myśliwską, gazową, sportową, kolekcjonerską, pamiątkową, szkoleniową czy używaną w rekonstrukcjach historycznych, należy złożyć:

  • pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji, zawierający nasze dane osobowe, informację o rodzaju broni, ilości jednostek broni oraz o celu, jakiemu ma służyć;]
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm;
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń.

Pozwolenie na broń w celach sportowych i ochrony osobistej

Załatwienie dodatkowych formalności jest konieczne w przypadku korzystania z broni w celach sportowych i w celu ochrony osobistej. W pierwszym przypadku dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego. W przypadku ubiegania się o broń, z której mamy zamiar korzystać w celu ochrony osobistej, potrzebne są dokumenty potwierdzające stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

TOK FM PREMIUM