Waloryzacja emerytur 2023. Na takie podwyżki mogą liczyć seniorzy

Waloryzacja emerytur 2023. W tym roku podwyżka emerytur i rent jest rekordowo wysoka, bo sięga 14,8 procent. Tym samym od 1 marca minimalna kwota świadczenia znacząco wzrosła. Ile wynosi teraz?
Zobacz wideo

"Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.)" - wskazała pod koniec lutego 2023 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Najniższa emerytura w 2023 wynosi aktualnie 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas.

Jak przypomina ZUS, prawo do świadczenia minimalnego mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli kobiety - co najmniej 20 lat, mężczyźni - co najmniej 25 lat. 

Waloryzacja rent i emerytur.  Tyle w 2023 r. wynosi minimalna renta 

Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy aktualnie wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte zostały również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, czyli dodatek pielęgnacyjny, wynosi teraz 294,39 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Na waloryzację emerytur 2023 zostanie przeznaczone 41,8 mld zł.  

Świadczenia dla seniorów co roku podlegają waloryzacji od 1 marca, gdyż dopiero w lutym podawane są przez GUS kwoty i procentowy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Jest to istotny wskaźnik mający wpływ na wysokości waloryzacji.

Źródło: PAP

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM