Błażej Kmieciak rezygnuje z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Błażej Kmieciak złożył rezygnację z funkcji przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii - przekazano w poniedziałek na stronie Komisji.
Zobacz wideo

W swoim oświadczeniu Błażej Kmieciak wyjaśnił, że funkcję przewodniczącego komisji będzie sprawował do 14 kwietnia br., co jest związane z koniecznością jego udziału w "standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jaką Urząd Państwowej Komisji przechodzi w tym czasie".

"Niestety aktualnie nie mogę kontynuować misji na tym stanowisku. Doświadczenie i wiedza w zakresie procedur sądowych Przewodniczącego stanowić powinny szczególny gwarant skutecznego działania Państwowej Komisji. Ich brak narazić może postępowania wyjaśniające na błędne prowadzenie, a w konsekwencji ryzyko uchylania przez sądy odwoławcze postanowień Państwowej Komisji o wpisie do rejestru sprawców. Taka sytuacja z kolei wiązałaby się z powtórnym skrzywdzeniem osób poszkodowanych" - podkreślił Błażej Kmieciak.

Jak wyjaśnił, nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji, doprowadziła do ustawienia priorytetów jej działania na innych torach.

"Z instytucji skupiającej się na aktualnych wydarzeniach, w tym czynnej ochronie praw osób skrzywdzonych, staje się ona także quasi sądem, organem, który w pierwszej instancji podejmować będzie niezwykle istotne decyzje dotyczące wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym sprawców czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Będą to działania faktycznie orzecznicze, na których Państwowa Komisja będzie musiała w sposób szczególny się skupić" - wskazał.

Tym samym, to na przewodniczącym Państwowej Komisji spoczywać będzie rola w ramach postępowań wyjaśniających, co zdaniem Błażeja Kmieciaka wymaga zarówno wykształcenia prawniczego, jak i wiedzy dotyczącej postępowań sądowych.

Błażej Kmieciak rezygnuje ze stanowiska

Prof. Błażej Kmieciak swoją funkcję pełnił blisko trzy lata. W oświadczeniu zapewnił, że nadal chce działać na rzecz osób skrzywdzonych.

"Wydarzenia ostatnich dni, liczne dyskusje dotyczące ochrony praw osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie uświadomiły mi także, iż moja wiedza i doświadczenie winny być w szczególności ukierunkowane właśnie na te obszary, w których mogę pomagać, by głos osób skrzywdzonych był lepiej słyszalny. Dlatego też zamierzam pozostać w składzie Państwowej Komisji, mając pewność, że moje doświadczenie i wiedza w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia osób w kryzysie psychicznym będzie pomocna. Jestem przekonany, że obszary badawcze, edukacyjne oraz prewencyjne stanowić będę nadal ważną część działań Państwowej Komisji pod przewodnictwem nowego Przewodniczącego. Jednocześnie jestem przekonany, że pojawienie się go wprowadzić może nowy dynamizm do prac Państwowej Komisji" - napisał.

W połowie kwietnia 2023 r. ma obradować Sejm, który powinien powołać następcę prof. Błażeja Kmieciaka.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM