Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? WZÓR

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? Jeśli tak, najpierw musisz rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą i dostosować się do obowiązującego okresu wypowiedzenia. Od czego zależy jego długość? Czy dla wszystkich umów jest taki sam? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo

Zakończenie pracy u konkretnego pracodawcy, zawsze wiąże się z koniecznością formalnego rozwiązania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie umowy o pracę. I przestrzeganiem ustaleń dotyczących terminów. Terminy wypowiedzenia uregulowane zostały w Kodeksie pracy. Żaden etatowiec, związany z pracodawcą umową — niezależnie od jej rodzaju — nie może z dnia na dzień przestać przychodzić do firmy i wykonywać swoich obowiązków. Chyba, że zgodę na to wyrazi pracodawca, wtedy mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę za porozumieniem stron. Niestawienie się w firmie bez omówienia tej kwestii z przełożonym oznaczałoby porzucenie pracy, co wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Pracodawca może, ale nie musi zgodzić się na skrócenie kodeksowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli strony nie dojdą w tym zakresie do porozumienia, obowiązywać będą zapisy ustawy. 

Jak napisać wypowiedzenie i zakończyć stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą?

Zanim złożysz wypowiedzenie, przemyśl na jakim terminie rozwiązania obecnego stosunku pracy ci zależy. A także, w jakim czasie jesteś w stanie zakończyć czy przekazać zastępcy swoje obowiązki. Gdy już to określisz, możesz zacząć rozmowy z pracodawcą o terminie odejścia innym, niż to wynika z okresów wypowiedzenia uwzględnionych w art. 32 Kodeksu pracy. Możesz też złożyć podanie o rozwiązanie umowy o pracę. To formalny sposób na ustalenie krótszego okresu wypowiedzenia. 

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem zawartej na:

 • na okres próbny,
 • czas określony
 • czas nieokreślony.

Z takiej możliwości może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca. 

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór jak napisać wypowiedzenie

W wypowiedzeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

 • miejscowość i data przygotowania dokumentu,
 • dane pracodawcy, osoby / działu, do którego kierowane jest wypowiedzenie,
 • dane pracownika,
 • prawidłowy tytuł pisma: tj.: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron lub wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W określonych sytuacjach obie strony mają prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Ze strony pracownika taki rodzaj wypowiedzenia może być złożony, gdy praca niekorzystnie wpływa na jego zdrowie,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • data i podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej wypowiedzenie. 

Okres wypowiedzenia - ile wynosi?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zawsze uzależniony uzależniony od rodzaju umowy o pracę i czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. 

W przypadku umowy o pracę na okres próbny termin wypowiedzenia wynosi: 

 • 3 dni  dla umowy zawartej na czas do 2 tygodni;
 • 1 tydzień dla umowy zawartej na co najmniej 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie dla umowy zawartej na 3 miesiące. 

Natomiast okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie dla zatrudnienia  poniżej 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc dla zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące dla zatrudnienia co najmniej 3 lata. 

Wypowiedzenie umowy o pracę — Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Pracownik, któremu zależy na szybkim opuszczeniu firmy, powinien znać też ustawowe terminy określające, od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia.

W Kodeksie pracy wygląda to następująco: 

 • 3-dniowy okres wypowiedzenia liczy się od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia,
 • 1-tygodniowy okres wypowiedzenia liczy się od najbliższej niedzieli (koniec tygodnia) i wypadnie w kolejną sobotę.
 • 2-tygodniowy okres wypowiedzenia liczy się od najbliższej niedzieli i wypadnie w sobotę za 2 tygodnie,
 • 1-mieisęczny termin wypowiedzenia liczy się od kolejnego miesiąca. Jeśli wypowiedzenie było złożone 12 listopada, zacznie się liczyć od 1 grudnia i potrwa do końca tego miesiąca.

Źródło: sip.lex.pl/ /poradnikprzedsiebiorcy.pl

Posłuchaj: 

TOK FM PREMIUM