Matura 2023. Maturzyści napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym [ARKUSZE]

272,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia zakończyło obowiązkowy egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym.
Zobacz wideo

 

W poniedziałek o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Do egzaminu przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych.

- To nie było wyzwanie. Zadania były standardowe - mówiła jedna maturzystek I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, zdradzając pierwsze wrażenia po egzaminie, reporterce TOK FM Agnieszce Wynarskiej. - Były zadania na "wykaż, że" - takie typowe, było zadanie optymalizacyjne, ale uproszczone, była funkcja liniowa. Wszystko, czego się spodziewaliśmy - dodała druga, uznając, że matura była w miarę prosta.

Matura 2023 - ezgamin z matematyki

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany przez PAP o przebieg egzaminu, przekazał informację o jednym incydencie.

- W internecie, ktoś znów publikował w trakcie egzaminu zdjęcia. Wiemy, kto, będziemy unieważniać (egzamin) zdającemu i całej sali – powiedział Smolik. Dodał, że dyrektor właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej "wie, co robić".

W ubiegłym roku – jak podała wówczas CKE – unieważniono w kraju 244 egzaminy, w tym za wniesienie na egzamin telefonu/korzystanie z telefonu podczas egzaminu – 48.

Arkusze egzaminacyjne w obu formułach CKE ma ujawnić w poniedziałek po południu.

Matura 2023. CKE opublikowała arkusze egzaminu z matematyki

Linki będą aktywne po godz. 14.00 

Wcześniej arkusze pojawiły się na Twitterze.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który skończy czteroletnie technikum i zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule trwał 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut.

Matura 2023. Inne przedmioty

W poniedziałek po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14.00. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Egzamin z języka kaszubskiego i języka łemkowskiego przeprowadzany w nowej formule potrwa 210 minut, a z języka łacińskiego – 180 minut. Czas trwania egzaminu z wszystkich trzech tych przedmiotów w starej formule to 180 minut.

Matura 2023. Nowe zasady egzaminów

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Egzamin maturalny przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Posłuchaj: 

TOK FM PREMIUM