Sędziowie TK Julii Przyłębskiej dostaną dodatkowe wynagrodzenie. Choć już teraz zarabiają ok. 30 tys. zł

Wszystkie osoby wykonujące zadania na rzecz państwa traktujemy w sposób podobny - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, komentując projektowane wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów. Dodatki dostaną również pracownicy Trybunału Julii Przyłębskiej
Zobacz wideo

Rząd przyjął w piątek nowelizację ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2023 r. Zaproponowane zmiany dotyczącą m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia sędziom sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym.

Dodatki do wynagrodzenia dla pracujących w Trybunale Julii Przyłębskiej mogą budzić zastrzeżenia. A to dlatego, że Trybunał w ostatnich miesiącach pracuje bardzo rzadko. Powodem jest spór polityczny, jaki wybuchł tam między stronnikami PiS-u a sędziami związanymi z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Część sędziów domaga się wyboru nowego prezesa i odmawia udziału w naradach Trybunału w pełnym składzie. Grupę tę tworzą sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Bogdan Święczkowski i Andrzej Zielonacki.

Reporter TOK FM Maciek Kluczka zapytał minister finansów, czy za tak rzadkie orzekanie i za paraliż prac Trybunału jego sędziom należy się dodatkowe wynagrodzenie. - Dodatkowe wynagrodzenia dla sędziów to w nowelizacji są dodatki specjalne dla państwowej sfery budżetowej, więc tutaj nie robimy nic innego, tylko wszystkie kategorie osób wykonujących zadania na rzecz państwa traktujemy w sposób podobny - odpowiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Przedstawiła też skomplikowany mnożnik, według którego sędziowie TK - m.in Julia Przyłębska i Krystyna Pawłowicz - dostaną dodatkową pensję. Będą obliczane w wysokości 3,2 proc. od kwoty stanowiącej pięć ósmych sumy wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: stażowego i funkcyjnego, które należne są od stycznia do końca sierpnia 2023 r.

Przypomnijmy, sędziowie TK zarabiają około 30 tys. zł.

TOK FM PREMIUM