Blog to nie prasa

Blogerzy nie będą traktowani przez polskie sądy jak dziennikarze - tak zakłada nowelizacja prawa prasowego, którą zaproponowało Ministerstwo Kultury. Według "Rzeczpospolitej" oznacza to, że autor bloga nie będzie musiał rejestrować bloga, ale nie będzie też mógł korzystać z pełni praw, którymi cieszą się dziennikarze.

Jeśli propozycja nowego prawa prasowego wejdzie w życie, blogerzy nie będą mogli na przykład korzystać z prawa ochrony swoich informatrów. Prawo, które jest przywilejem na przykład dziennikarzy śledczych, pozwala im na odmowę ujawnienia danych swojego rozmówcy, nawet przed sądem. Obecnie Prawo Prasowe nie reguluje wprost materii związanej z publikacjami w internecie. Większość blogów spełnia wiele elementów definicji prasy, chociaż nie jest ani dziennikiem, ani czasopismem.

Propozycja przedstawiona przez ministerstwo zaskoczyła ekspertów. Przypominają oni rekomendację Rady Europy, która zaleca bardzo szerokie stosowanie prawa do tajemnicy prasowej. Eksperci przypominają również, że blogi są ważnym elementem tak zwanego dziennikarstwa obywatelskiego.

DOSTĘP PREMIUM