Sprawa Popiełuszki. Prokuratorzy postawili zarzuty b. esbekom

Prokuratorzy IPN postawili zarzuty dwóm kolejnym byłym funkcjonariuszom SB, którzy zajmowali się osobą księdza Jerzego Popiełuszki. Zarzuty odnoszą się do realizowanych przez nich działań wobec księdza, mających na celu jego "eliminację" jako duszpasterza środowisk związanych z opozycją demokratyczną.

Działania esbeków polegały między innymi na prowadzeniu postępowania karnego przeciwko duchownemu za czyny faktycznie niewypełniające znamion przestępstwa. Oprócz tego, funkcjonariuszom zarzuca się branie udziału w związku, mającym na celu popełnienie przestępstw na szkodę księdza Jerzego Popiełuszki.

Działania funkcjonariuszy, którym przedstawiono zarzuty, stanowią zbrodnię komunistyczną w formie stosowania represji oraz naruszania podstawowych praw człowieka, jakimi są prawo do uczciwego procesu, a w szczególności prawo do obrony w postępowaniu karnym oraz prawo do wolności słowa i wyznania.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec drugiego - poręczenie majątkowe. Śledztwo jest kontynuowane, nie można więc wykluczyć, że zarzuty zostaną przedstawione kolejnym osobom. Dwa tygodnie temu prokuratorzy IPN przedstawili zarzuty innemu z byłych funkcjonariuszy SB.

DOSTĘP PREMIUM