Polacy o upadku Muru Berlińskiego: zjednoczył Europę

Upadek Muru Berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy, choć decydujący wpływ na tamto wydarzenie miały przemiany demokratyczne w Polsce. Tak w przeważającej większości odpowiadali Polacy w sondażu TNS OBOP zamówionym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

- Upadek Muru Berlińskiego miał znaczenie przede wszystkim dla Niemiec - tak uważa 70 procent badanych. Ponad połowa respondentów jest zdania, że to wydarzenie było bardzo ważne dla Europy, a 38%, że bardzo ważne dla Polski.

Zdecydowana większość z nas wie, co oddzielał od siebie Mur Berliński, ale znacznie rzadziej potrafimy prawidłowo wskazać daty jego wybudowania i zburzenia. Jeśli za moment powstania Muru przyjąć rok 1961, to jedynie 8% badanych wskazuje właściwy przedział czasowy - 1956-1965.

Polacy w zdecydowanej większości uważają za symboliczne dla przemian w latach osiemdziesiątych w naszym regionie wydarzenia, które miały miejsce w Polsce - ponad połowa wskazała powstanie Solidarności oraz obrady Okrągłego Stołu, prawie co trzeci wybory 4 czerwca.

Zdaniem 79 procent Polaków upadek Muru Berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy, przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej - tak wskazywało 82 procent respondentów oraz oznaczał koniec zimnej wojny - 69 procent wskazań.

Im wyższe wykształcenie, tym częstsze wśród respondentów przekonanie, że upadek Muru Berlińskiego miał wpływ na zjednoczenie Europy. Uważa tak 67% osób z wykształceniem podstawowym oraz 88% z wyższym.

Z drugiej strony według 73% badanych znaczenie zburzenia muru berlińskiego dla przemian w Europie Środkowo-Wschodniej było raczej symboliczne niż rzeczywiste. Według 47% przemiany te i zjednoczenie Niemiec nastąpiłyby nawet bez upadku Muru, a według 45% miało ono istotny wpływ jedynie na sytuację w Niemczech.

Badanie z okazji 20-lecia upadku Muru Berlińskiego zostało zrealizowane w dniach 17-18 października na próbie tysiąca dorosłych Polaków.

20 rocznica. Zobacz Berlin w 1989 i 2009 r. (Kliknij w zdjęcie, by zobaczyć galerię): fot. Reuters

DOSTĘP PREMIUM