Stan wojenny był ćwiczony? 8 lat wcześniej prowadzono gry wojenne

Mechanizmy działania wojska i milicji, internowania i palenia SB-ckich teczek, których użyto po wprowadzeniu stanu wojennego, były przećwiczone już osiem lat wcześniej - donosi portal tvp.info. Według dokumentów, na które powołuje się medium, ćwiczenia Kraj-73 były jednymi z największych gier wojennych kiedykolwiek przeprowadzonych w naszym kraju.

Scenariusz zakładał uderzenie w Polskę co najmniej 34 głowic nuklearnych. MSW ćwiczyło internowanie "niebezpiecznego elementu", odcinanie łączności, kontrolę rozmów, oraz niszczenie kompromitujących materiałów bezpieki. Tak - według tvp.info - wyglądały ćwiczenia Kraj-73 przeprowadzone w 1973 roku.

Według dokumentów, na które powołuje się portal, SB przećwiczyło wtedy dokładnie metody, które w niemal identyczny sposób zastosowano po 13 grudnia 1981 roku. - Zakwalifikowano do internowania 8700 osób, z czego 4870 zgłoszonych przez SB, 3815 zgłoszonych przez MO, 8300 obywateli polskich, 400 obywateli obcych krajów, 8200 mężczyzn, 500 kobiet. W porozumieniu z Centralnym Zarządem Zakładów Karnych wytypowano 49 zakładów karnych na internowanie - napisano w notatce z 6 kwietnia 1973, opatrzonej adnotacją "tajne spec. znaczenia".

Jest to wyjątkowo ciekawe, bowiem podczas stanu wojennego internowano około 10 tysięcy osób, które trafiły właśnie do opisanych w dokumencie 49 zakładów karnych.

- Nie można wykluczyć, że przygotowując stan wojenny jego autorzy korzystali z doświadczenia uzyskanych wcześniej. Niestety, bardzo wiele dokumentów dotyczących stanu wojennego bezpowrotnie przepadło. Nie ulega wątpliwości, że używano np. wersji dekretu o wprowadzaniu stanu wojennego z 1979 r. - cytuje portal prokuratora Piotra Piątka, naczelnika krakowskiego pionu śledczego IPN, autora aktu oskarżenia w sprawie stanu wojennego.

Zdaniem prokuratora Piątka w dekrecie z 1979 r. przewidziano możliwość internowania obcokrajowców, obywateli polskich kolaborujących z cudzoziemcami oraz stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Dokładnie takie zasady przećwiczono w 1973 r., a wprowadzono w życie w 1981 r.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM