60 mln zł na usuwanie skutków powodzi w Małopolsce

Małopolska dostanie ponad 60 mln zł z budżetu państwa na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodziach. Pieniądze trafią do samorządów.

Największe dofinansowanie, blisko 5 mln zł, dostanie gmina Kościelisko na kompleksowe odwodnienie terenu w Witowie. Własnie tam droga wojewódzka biegnie przez zbocze wzdłuż Czarnego Dunajca.

Nasyp drogi nie pozwala wodom opadowym spływać do rzeki. Dlatego co roku podtopione są

tam domy. Dotacja z budżetu państwa ma tę sytuację poprawić.

Spory zastrzyk gotówki dostaną też powiaty nowotarski, dąbrowski, tarnowski i gorlicki oraz gmina Radogoszcz, zalana w ubiegłorocznej powodzi. Małopolska w 2009 roku otrzymała już ok. 170 mln zł.

Samorządy dostaną środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji do 80 proc. - co najmniej 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu.

DOSTĘP PREMIUM