Rząd sprawdzi ceny żywności w supermarketach

Premier powołał specjalny zespół ds. monitorowania wysokości cen. Ma on na bieżąco kontrolować ceny artykułów rolno-spożywczych i i przekazywać zebrane informacje konsumentom.

Zarządzenie premiera w tej sprawie opublikowano w Monitorze Polskim. Zespół, który ma "zwiększyć przejrzystość rynku artykułów rolno-spożywczych i poprawić funkcjonowanie łańcucha żywnościowego", będzie raz na kwartał przedstawiał Radzie Ministrów ustalenia ze swoich prac.

Pomysł kontroli popierają producenci żywności. Ich zdaniem to sieci odpowiadają za nieuzasadniony wzrost cen, narzucając dodatkowe opłaty i utrzymując wysoki poziom marż - pisze Rzeczpospolita. Jednak zdaniem producentów prace nad powołaniem zespołu trwały zbyt długo. Przywołują przykład Węgier, gdzie od 1 stycznia obowiązuje ustawa o współpracy dostawców ze sklepami. Pozwala stosować sieciom opłaty dodatkowe, ale ustala ich maksymalną wysokość

Pomysłodawca projektu, minister rolnictwa Marek Sawicki, powołał już przewodniczącego tego zespołu. Został nim Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa.

TOK FM PREMIUM