Pokazywał wielkość w chwilach trudnych

- Był bardzo wymagającym partnerem, ale - jak mówią Rosjanie - to był człowiek, który nosił kapelusz: bardzo poważany, któremu należy się szacunek, którego nie można było w żadnych negocjacjach lekceważyć - mówił w TOK FM o Krzysztofie Skubiszewskim prof. Henryk Szlajfer. W Warszawie zmarł pierwszy minister spraw zagranicznych III RP.

Wybitny polski polityk i prawnik, szef dyplomacji czterech rządów w latach 1989-1993, miał 83 lata. Śmierć wybitnego dyplomaty komentują politycy. - Profesor Skubiszewski był postacią, której znaczenie z upływem czasu będzie wzrastać. Odegrał historyczną rolę w budowaniu w Polsce podwalin suwerennej polityki zagranicznej - powiedział TOK FM . były szef MSZ Adam Rotfeld.

- Odszedł twórca polskiej polityki zagranicznej po okresie odzyskania niepodległości, kiedy to zmieniła się cała sytuacja geopolityczna nie tylko dookoła nas, ale również w Europie i na świecie - mówił były premier Jan Krzystof Bielecki.

Krzysztof Skubiszewski nie żyje

"Autorytet", "Wielki"...

Rotfeld podkreślił, że pierwszy minister spraw zagranicznych wolnej Polski cieszył się ogromnym autorytetem. Budził też wielki szacunek na Zachodzie. - Był świadectwem, że zmiana która nastąpiła po 1989 r. była zmianą fundamentalną - stwierdził. - Profesor Skubiszewski pokazywał swoją wielkość szczególnie w chwilach trudnych, wtedy zawsze można było na niego liczyć -

"> ocenił Bielecki .

Rofteld podkreślił, że Skubiszewski przeniósł wartości z okresu Polski międzywojennej. Był też niezwykłym profesjonalistą. Uchodził za jednego z najlepszych na świecie znawców prawa międzynarodowego.

Twórca dyplomacji III RP

Adam Rotfeld przypomniał, że prof. Skubiszewski nawiązał ścisłe kontakty z ówczesnymi szefami MSZ Niemiec i Francji. Podkreślił też, że w trakcie jego urzędowania Polska nawiązała dobre stosunki ze wszystkimi, nowymi sąsiadami. - Stworzył do tego prawne podwaliny. Przyczynił się do podpisania traktatów, które nie były spektakularne, ale ich wartość doceniono po latach - powiedział Adam Rotfeld.

Z kolei Henryk Szlajfer , który za czasów prof. Krzysztofa Skubiszewskiego został szefem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwrócił uwagę, że to właśnie Skubiszewski wiedział jak rozmawiać z ZSRR.

- Minister rozpoczął bardzo skomplikowany manewr, który przeszedł do historii. Stworzył dwutorową politykę, która polegała na utrzymaniu relacji z ZSRR i budowaniu relacji z szefami Republik Radzieckich - białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej - powiedział Szlajfer. Były ambasador zaznaczył, że wypracowany przez Skubiszewskiego traktat polsko-rosyjski to była ważna i koronkowa z punktu widzenia sztuki dyplomatycznej robota.

- Ściągnął ludzi, którzy nie mieli na początku pojęcia o dyplomacji, wielu z nich przyszło w długimi brodami i długimi włosami, ale to z nich powstał trzon naszej służby dyplomatycznej, i to była dobra służba dyplomatyczna. To był cały Skubi, potrafił być twardy, czasem złośliwy ale nigdy nie uchylał się od decyzji.

Premier Bielecki na antenie Radia TOK FM wspominał chwile próby Skubiszewskiego. - Pamiętam jego zachowanie w momencie puczu w Moskwie, kiedy to oprócz dyplomacji trzeba było mieć sporo odwagi. I my ją mieliśmy, jeszcze mocniej podtrzymując nasze prozachodnie więzi - powiedział.

Trójkąt Weimarski Skubiszewskiego

Krzysztof Skubiszewski szefował polskiej dyplomacji w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Był autorem prężnej polityki na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. To m. in. dzięki jego inicjatywie podpisano układ graniczny z Niemcami w 1990 r., a rok później został podpisany Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Jako pierwszy szef dyplomacji w wolnej Polsce położył podwaliny pod powstanie Trójkąta Weimarskiego, czyli organizacji trzech państw europejskich: Niemiec, Francji i Polski, co znacznie wzmocniło pozycję Polski w Europie i pomogło jej zbliżyć się do krajów Zachodnich. Jego działalność na początku lat 90- tych była także wstępem do rozpoczęcia polskiej drogi do NATO i Unii Europejskiej. Po odejściu ze stanowiska szefa polskiej dyplomacji został przewodniczącym międzynarodowego trybunału ds. roszczeń Iran - USA oraz sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Wielki Polak

Krzysztof Skubiszewski urodził się 8 października 1926 roku w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Odbył studia uzupełniające w Europejskim Centrum Uniwersytetu w Nancy i Harvard University w Cambridge. Wykładał we Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Za potępienie antysemickich czystek i inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r. przez lata odmawiano mu profesury.

Profesor został uhonorowany doktoratami honoris causa kilku uniwersytetów, kawalerem najwyższych odznaczeń polskich i międzynarodowych, wśród nich Orderu Orła Białego i Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

DOSTĘP PREMIUM