Profesor Gapik sam się zwalnia?

Jak podaje strona internetowa Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, którego prezesem jest profesor Lechosław Gapik, podejrzany o molestowanie pacjentek seksuolog złożył 27 marca wniosek o zawieszenie go w sprawowaniu funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

Sprawę profesora nagłośnił magazyn TVN "Uwaga". W nagraniu ukrytą kamerą widać między innymi jak profesor, po wprowadzeniu pacjentki w stan hipnozy, wsuwa jej ręce pod bluzkę i obmacuje piersi. Trzy z czterech bohaterek reportażu TVN zgłosiły na profesora doniesienie do prokuratury rejonowej w Poznaniu.

Profesor traci certyfikaty, ale mówi, że może pracować dalej

Profesor jest wykładowcą Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie prowadził seminarium magisterskie na temat seksualności człowieka. Po doniesieniach TVN władze uniwersyteckie zawiesiły go w obowiązkach. Zarządy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej po zapoznaniu się z materiałem filmowym podjęły decyzję o zawieszeniu Gapika w prawach członka PTS oraz zawieszeniu ważności certyfikatu seksuologa klinicznego. W tej sprawie wszczęły także postępowanie dyscyplinarne przed sądem koleżeńskim. PTMS złożyło oświadczenie, że profesor Gapik nigdy nie był jego członkiem (Stowarzyszenie skupia lekarzy, będących seksuologami), równocześnie wygłosiło stanowisko, że metody profesora sprzeczne są ze standardami Światowego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Prof. Gapik odpowiedział TVN, że może pracować bez żadnych certyfikatów, i nikt nie będzie ingerować w jego metody. Powiedział także, że interesuje go leczenie skuteczne.

Brak kworum, prezes zwolnić się nie może

Strona Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego informuje, że w związku z brakiem kworum i nieobecnością części członków zarządu w kraju, wynik głosowania nad zawieszeniem profesora w obowiązkach nie jest rozstrzygnięty. Równocześnie Towarzystwo "wyraża troskę i wyrazy solidarności z osobami, których dobra osobiste w jakikolwiek sposób ucierpiały w związku z opisywanymi w programie wydarzeniami".

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM