KNOW-y i większa autonioma uczelni. Reforma szkolnictwa wyższego

Duża autonomia uczelni wyższych, drugi etat dla nauczycieli akademickich tylko za zgodą rektora oraz powstanie KNOW-ów czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło swój projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.

Minister Barbara Kudrycka powiedziała, że ta nowelizacja pozwoli szybko podnieść jakość naszego szkolnictwa wyższego. Liczy ona na to, że w ciągu pięciu lat pięć polskich uczelni znajdzie się w pierwszej setce rankingów europejskich.

Ministerialny projekt zakłada dużą autonomię uczelni. Będą one same określać i uruchamiać kierunki. Będą zachęcane do tworzenia kierunków interdyscyplinarnych i międzywydziałowych. Uczelnie same będą decydować o sposobie wyboru rektora, a ten będzie miał swobodę w określaniu pensum pracowników naukowych.

Minister Kudrycka chce jednak ograniczyć proceder pracy naukowców na kilku czy kilkunastu uczelniach jednocześnie. Żeby wykładowca mógł podjąć pracę na drugiej uczelni, będzie potrzebował zgody rektora uczelni, która zatrudniła go jako pierwsza.

Projekt nowelizacji zapewnia studentom większą jawność jeśli chodzi o przebieg ich nauki oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Chodzi m.in. o możliwość publicznej obrony prac licencjackich i magisterskich. Studenci będą mieli też możliwość wglądu do recenzji swoich prac. Uczelnie mają też monitorować losy swoich absolwentów, żeby lepiej dostosowywać swój program do potrzeb rynku pracy.

Projekt ministerialny zakłada wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. Zwolnieni z płacenia byliby studenci, którzy znaleźli się w grupie 10 procent najlepszych na roku.

Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie instytucji Rzecznika Praw Absolwentów. Byłaby to osoba, która działałaby na rzecz ograniczenia barier w dostępie absolwentów do wykonywania zawodu po obronie magisterium. Rzecznik mógłby być też mediatorem między uczelniami a pracodawcami w celu dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy.

Minister Kudrycka przewiduje, że reforma szkolnictwa wyższego nie przyniesie żadnych oszczędności. Liczy natomiast na to, że wzrost PKB pozwoli na zwiększenie funduszy przeznaczanych na ten sektor o 250 milionów złotych.

Obecnie projekt ustawy będzie poddany konsultacjom społecznym. Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym miałoby zacząć obowiązywać od 1 października 2011 roku.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM