"Niech pamiętają , z jakich korzeni wyrasta Polska". Kardynał Dziwisz do polityków

Dziewiętnastu katechumenów przyjęło sakramenty Chrztu i Bierzmowania podczas sobotniej Wigilii Paschalnej, której w katedrze na Wawelu przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Składając tradycyjne życzenia świąteczne, metropolita krakowski zaapelował też do rządzących mówiąc: ,,Niech pamiętają, z jakich korzeni wyrasta nasz kraj, i jakie wartości budują jego tożsamość". Zmartwychwstanie Chrystusa obwieściło Krakowowi i całej Polsce uroczyste bicie dzwonu Zygmunta.

Wigilii Paschalnej w katedrze na Wawelu i procesji rezurekcyjnej z udziałem kard. Franciszka Macharskiego, biskupów, kapłanów i setek wiernych przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Na dziedzińcu przed katedrą kard. Stanisław Dziwisz poświęcił ogień. Zapalony paschał został procesyjnie wniesiony do świątyni, gdzie wierni zapalili od niego przyniesione ze sobą świece. Zabrzmiał uroczysty Exultet, który zaśpiewał kantor katedry na Wawelu ks. prałat Robert Tyrała.

Podczas uroczystej, trzygodzinnej liturgii sakramenty Chrztu i Bierzmowania przy Ołtarzu Koronacyjnym przyjęło dziewiętnastu katechumenów. Zmartwychwstanie Pańskie obwieścił miastu i całej Ojczyźnie dzwon Zygmunta. Właśnie wtedy wyruszyła procesja rezurekcyjna, której przewodniczył metropolita krakowski. Wraz z nim w uroczystym pochodzie przeszli kard. Franciszek Macharski, biskupi krakowscy, kapituła katedralna, kapłani, alumni seminarium duchownego, kawalerowie i damy zakonów Maltańskiego i Bożogrobców oraz setki wiernych. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste Te Deum.

Kard. Dziwisz tradycyjnie złożył świąteczne życzenia

,,Z Wawelskiego Wzgórza kierujemy je najpierw do Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażając z nim naszą jedność, zwłaszcza teraz, kiedy ciężar odpowiedzialności za Kościół powszechny szczególnie go przygniata. Niech zmartwychwstały Pan umacnia go w pasterskiej posłudze prowadzenia Kościoła w trudnym czasie. Niech świat otwiera się na przyjęcie słowa prawdy i miłości, które on głosi w imieniu zmartwychwstałego Pana" - mówił metropolita krakowski.

Następnie hierarcha skierował ,,pełne troski" życzenia do rządzących Polską. ,,Niech im nie zabraknie mądrości i roztropności w trosce o dobro wspólne nas wszystkich. Niech pamiętają, z jakich korzeni wyrasta nasz kraj, i jakie wartości budują jego tożsamość. Niech odpowiedzialni za naszą Ojczyznę wspierają ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej" - apelował.

"Powinniśmy pomagać potrzebującym"

Kardynał wymienił emerytów, których nie stać na lekarstwa, rodziny, które nie mają własnego mieszkania i ludzi młodych, by nie musieli zaczynać dorosłego życia od bezrobocia. ,,Wszyscy solidarnie powinniśmy pomagać potrzebującym. Ten obowiązek w pierwszym rzędzie spoczywa na odpowiedzialnych za dobro wspólne, którym życzymy, by skutecznie mogli zrealizować obietnice wyborcze" - zaznaczył.

Metropolita krakowski skierował swoje wielkanocne życzenia do rodziców i dzieci, młodzieży, chorych i starszych. Kapłanom życzył, aby ,,swoją ofiarną służbą Bogu i człowiekowi ubogacali Kościół i całą naszą Ojczyznę". Do mieszkańców Krakowa kard. Dziwisz skierował życzenie, by umacniali ,,ludzkie i chrześcijańskie oblicze miasta", które Jan Paweł II nazywał ,,swoim".

,,Niech wszystko, co dzieje się w tym mieście, będzie świadectwem, że jest to Jego miasto!" - apelował.

TOK FM PREMIUM