Sejm przez aklamację uczcił ofiary Katynia, Miednoje i Charkowa

Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wszyscy obecni posłowie, stojąc, przyjęli bez sprzeciwu uchwałę, w której oddaje się hołd "pamięci polskich jeńców", oraz "Rosjan, Ukaińców, Białorusinów", którzy zginęli w lesie katyńskim. - Bolesne doświadczenia powinny łączyć nasze narody - napisano.

"W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej Sejm składa hołd pamięci polskich jeńców wojennych, ofiar ludobójczego reżimu sowieckiego. Podejmując decyzję o zamordowaniu ponad 20 tysięcy bezbronnych oficerów wojska polskiego, funkcjonariuszy policji państwowej, administracji i sądownictwa najwyższe władze ZSRR pogwałciły najbardziej elementarne zasady prawa i moralności. Zbrodnie w Katyniu, Mednoje i Charkowie stanowiły przejaw bezwzględnego dążenia do eksterminacji elity narodu polskiego. Pamięć o tragedii katyńskiej była przez pół wieku ukrywana i zakłamywana. Do dziś miejsca, gdzie spoczywa wielu pomordowanych, pozostają nieznane. Czcząc pamięć naszych rodaków, Sejm RP składa również hołd wszystkim ofiarom stalinowskiego komunizmu. Jesteśmy świadomi, że las katyński kryje również prochy tysięcy Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i członków innych narodów. Bolesne doświadczenia totalitaryzmów powinny łączyć nasze narody, a nie je dzielić.

Sejm RP wyraża wdzięczność tym obywatelom Federacji R, którzy od lat podejmują działania na rzecz wszelkich okoliczności tragedii katyńskiej, w tym w sposób szczególny stowarzyszeniu Memoriał.

Sejm RP oczekuje wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni, ujawnienia dokumentów śledztwa katyńskiego, oraz rehabilitacji jej ofiar. Wspólny udział Donalda Tuska i Władymira Putina w uroczystościach w Katyniu jest ważnym gestem o symbolicznym wymiarze. Uważamy, że obecność premiera na grobach katyńskich jest zapowiedzią determinacji strony rosyjskiej do pozytywnego rozstrzygnięcia tych spraw.

Pojednanie polsko-rosyjskie jest możliwe jedynie na fundamencie szacunku dla prawdy i pamięci." - odczytał marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację, co zrobiono przy oklaskach całej sali.

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz innych więźniów polskich przetrzymywanych w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi. Na mocy tej decyzji 3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu następnych sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 polskich jeńców. Zamordowano również - na mocy tej samej decyzji - około 7,3 tys. Polaków przetrzymywanych przez NKWD w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

TOK FM PREMIUM