Polska skazana w Strasburgu za naruszenie europejskich konwencji. Ofiary dostaną 72 tys. zł

Skarb państwa będzie musiał zapłacić ponad 72 tysiące złotych trzem Polakom, którzy skarżyli Polskę w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. W trzech wyrokach Polska została skazana za naruszenie europejskich konwencji; chroniącej przed nieludzkim traktowaniem, gwarantującej prawo do życia i gwarantującej ochronę tajemnicy korespondencji.

Trybunał uznał, że trzem skarżącym, skarb państwa wypłacić ma w sumie ponad 18 tysięcy euro. Wyrok jest ostateczny.

W pierwszym wyroku Trybunał przyznał rację mieszkańcowi Rzeszowa, który skarżył się na postępowanie policji. Podczas alkoholowej libacji uderzył żonę po czym na jej prośbę, miał być zabrany do izby wytrzeźwień. Policjanci nie pozwolili mu się ubrać, mimo dwudziestostopniowego mrozu. Podczas transportu ciężko go pobili.

Pomimo zaświadczeń lekarskich potwierdzających obrażenia, został skazany za agresję wobec policjantów. Trybunał jednogłośnie stwierdził, że obowiązkiem władz było przeprowadzenie dochodzenia, jak doszło do obrażeń. Trybunał skazał Polskę za naruszenie artykułu chroniącego przed nieludzkim traktowaniem przyznając skarżącemu siedem tysięcy euro zadośćuczynienia.

Dziesięć tysięcy euro otrzyma też rodzina z Nowego Sącza, która bezskutecznie żądała od władz, wyjaśnienia śmierci syna. Lekarz nie potrafił określić przyczyn zgonu. Prośby o przeprowadzenie sekcji oraz śledztwa nie przyniosły rezultatu. Trybunał stwierdził, że obowiązkiem władz było ustalenie przyczyn zgonu, a Polska naruszyła artykuł konwencji gwarantujący prawo do życia.

Trzeci wyrok dotyczył cenzurowania korespondencji osoby odbywającej karę więzienia. Trybunał stwierdził, że pozbawienie wolności, nie pozbawia skazanego prawa do tajemnicy korespondencji. Otrzyma on tysiąc euro zadośćuczynienia.

DOSTĘP PREMIUM