Ranking "Rzeczpospolitej": Studia najlepsze w Warszawie

Uniwersytet Warszawski wypadł najlepiej w wśród uniwersytetów, najlepszą uczelnią techniczna jest Politechnika Warszawska, a najlepszą uczelnią ekonomiczną - Szkoła Główna Handlowa. "Rzeczpospolita" publikuje swój ranking szkół wyższych.

Uniwersytet Warszawski - to bezapelacyjny lider rankingu. Wygrywa nie tylko wśród uniwersytetów, ale także w całym zestawieniu uczelni akademickich. Pierwsze miejsce, pokonując Uniwersytet Jagielloński, UW zyskało po raz pierwszy od trzech lat. To na tę uczelnię przypada również najwięcej kandydatów na jedno miejsce na studia stacjonarne.

Uniwersytety: Warszawski wyprzedza Jagielloński

Po raz pierwszy od 2007 roku UW zajął pierwsze miejsce wśród uniwersytetów i w całym zestawieniu szkół wyższych. Ma najlepsze kierunki przyrodnicze i biologiczne, ścisłe oraz prawa i administracji. Jest również najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w rankingu. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ustępuje w kierunkach humanistycznych i pod względem ilości publikacji naukowych. Trzecie miejsce pośród uniwersytetów zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Uniwersytet nie jest klasycznym przedsiębiorstwem, ale musi być zarządzany jak przedsiębiorstwo - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Jacek Guliński, prorektor UAM. W pierwszej trójce w tym roku nie znalazł się Uniwersytet Wrocławski.

Uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska znowu najlepsza, awans Politechniki Wrocławskiej

Najczęściej wybieraną szkołą wyższą w kraju jest natomiast Politechnika Warszawska - od lat lider wśród uczelni technicznych. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazła się Politechnika Wrocławska, również drugie miejsce zajęła w rankingu najczęściej wybieranych szkół wyższych. Trzecie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uczelnie ekonomiczne: Koźmiński pnie się do góry

Pierwsze miejsce w tym zestawieniu ponownie zajęła Szkoła Główna Handlowa, również wśród wszystkich uczelni z kierunkami ekonomicznymi. Najwyższe noty SGH dostała m.in. w kategoriach: kadra akademicka i zainteresowanie pracodawców. Drugie miejsce wśród uczelni ekonomicznych zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, trzecie zaś Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, wypierając tym samym z podium Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Koźmiński rokrocznie awansuje w rankingu "Rzeczpospolitej" - w 2008 roku zajął piąte, w 2009 czwarte miejsce.

Najlepsze uczelnie w kraju to uniwersytety

W zestawieniu wszystkich uczelni akademickich pierwsze trzy miejsca zajmują uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. Najlepiej pracodawcy patrzą na studentów Politechniki Warszawskiej, na tej uczelni również jest najwięcej wykładów w językach obcych. Największe możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach wymian studenckich mają studenci SGH, najwięcej uprawnień do nadawania stopni naukowych ma zaś Uniwersytet Jagielloński.

DOSTĘP PREMIUM