Województwa dotknięte powodzią dostaną 43,5 mln zł

Szef MSWiA Jerzy Miller zwrócił się do ministra finansów z prośbą o uruchomienie 43,5 mln zł rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota ta zostanie przekazana dotkniętym powodzią województwom. Najwięcej, 12,2 mln zł, dostanie województwo śląskie.

Powódź w Polsce - czytaj naszą relację na żywo

Jak poinformowała nas rzeczniczka MSWiA, Małgorzata Woźniak, poszczególne gminy i powiaty prowadzące działania przeciwpowodziowe dostaną do 100 tys. zł. Środki zostaną wkrótce przesłane do wojewodów. Samorządy będą mogły sfinansować z nich najpilniejsze działania przeciwpowodziowe, m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.

Wojewodowie przekazali do MSWiA informacje o rozmiarach potrzeb samorządów na podstawie zgłoszeń poszczególnych gmin i powiatów.

Wysokość środków dla samorządów, o które poprosili poszczególni wojewodowie:

TOK FM PREMIUM