Zapadł się fragment Grochowskiej. Ulica jest zamknięta

W Warszawie zapadł się fragment Grochowskiej, która znajduje się po prawej stronie Wisły. Uszkodzenie jezdni może mieć związek z niedawną sytuacją w Porcie Praskim.

Polska pod wodą: czytaj naszą relację na żywo

Jak pomóc powodzianom?

Uszkodzony jest środkowy pas jezdni. Ulicę zamknięto na odcinku od Lubelskiej do Mińskiej. Ruchem kieruje policja.

Uszkodzenie jezdni może mieć związek z niedawną sytuacją w Porcie Praskim, gdzie wczoraj woda przerwała wał i wpływała prawdopodobnie do nieumieszczonego na planach, starego kanału podziemnego. Grochowska to główna arteria po prawej stronie Warszawy.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM