Tusk: "Nie będziemy oszczędzać, jeśli chodzi o pomoc powodzianom"

- Nawet 100 tysięcy złotych na odbudowę i remonty domów mogą otrzymać rodziny poszkodowane przez powódź- taką deklarację złożył po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. - Nie chcemy oszczędzać i nie będziemy oszczędzać, jeśli chodzi o pomoc powodzianom - powiedział premier. Rząd ma jednak nie naruszyć dyscypliny budżetowej.

- Rząd postawił przed sobą dwa pilne zadania jeśli chodzi o finansowe wspomaganie powodzian. Po pierwsze, ochrona budżetu państwa przed groźbą wywracania tego budżetu. (...) Równocześnie uruchomienie środków, które pomogą na daleko idącą pomoc dla powodzian, w tym przede wszystkim tę najbardziej kosztowną jaka jest przywrócenie ich domostw do stanu używalności - powiedział Tusk.

Rząd - według premiera - zaproponował przesunięcia wewnątrz tego budżetu, "tak żeby nie wzrastało zadłużenie". - W tej chwili możemy mówić o 2 mld zł przesuniętych z rezerwy celowej na dofinansowanie projektów europejskich. Premier powiedział, że rezerwa ponad 8 mld zł, którą rząd ma na ten cel, jest rezerwą z poważnym zapasem. - Ten zapas wykorzystamy dla doraźnej, szybkiej pomocy dla powodzian - przyznał. Rząd chce jak najszybciej wypłacać zasiłki na odbudowę domów zniszczonych przez powódź. Procedura zostanie uruchomiona jutro.

Od tysiąca do 100 tys. zł

Pomoc dla powodzian ma mieć dwie fazy. Pierwsza, to wskazanie przez wójta rodzin, które zostały bez środków do życia. Te rodziny otrzymają 6 tys. zł. - Ten zasiłek nie będzie w żaden sposób rozliczany - zaznaczył tusk. - Jednocześnie uruchamiamy także środki, których domostwa zostały poszkodowane w czasie powodzi. Każda rodzina może otrzymać do 20 tys. zł bez oceny rzeczoznawcy.

Premier zaznaczył, że z tej kwoty trzeba będzie się rozliczyć przy pomoc faktur lub oświadczeń. I tutaj, jak zaznaczył premier, potrzebna będzie rekomendacja wójta i pomocy społecznej.

W przypadkach, gdy szkody są bardzo duże, po ocenie rzeczoznawcy będzie można zgłosić się po zapomogę w wysokości 100 tysięcy złotych. Z tej sumy również należy dokładnie się rozliczyć. W wypadkach, gdy zniszczeniu uległy ważne obiekty użyteczności publicznej, rząd na wniosek wojewody rozważy wsparcie dodatkowymi środkami odbudowy. Dodatkowo każda rodzina, która mieszka na terenach zalanych otrzyma też tysiąc złotych na dziecko w wieku szkolnym. Dzieci z obszarów dotkniętych powodzią mogą również skorzystać z wypoczynku wakacyjnego.

Premier poinformował, że wpływy z VAT-u od SMS-ów na rzecz ofiar powodzi zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Minister finansów będzie się przy tym kierował sugestiami organizatorów akcji SMS-owej.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM