IMiGW ostrzega przed podtopieniami na południu Polski

Meteorolodzy ostrzegają, że deszcze spowodują dalszy wzrost poziomu rzek na południu Polski. W województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim rzeki mogą wystąpić z brzegów, powodować podtopienia i trudności komunikacyjne.

W ciągu najbliższej doby Wisła i jej dopływy przybiorą na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce.

W zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły (Rudawa, Skawinka, Szreniawa, Uszwica) w wyniku prognozowanych opadów deszczu poziom wody nadal będzie wzrastał, w większości miejsc powyżej stanów alarmowych.

W Wisłoce, Wisłoku i Sanie woda dalej będzie również przybierać powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Na karpackich dopływach Wisłoki,Wisłoka i Sanu poziom wody obniży się, ale nadal będzie przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe.

DOSTĘP PREMIUM