Zakaz bicia dzieci, ochrona ich zdrowia i życia. Nowa ustawa o przemocy w rodzinie

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie. Reguluje ona przede wszystkim kwestie kar cielesnych oraz ochrony zdrowia i życia dzieci. Jest to nowelizacja przepisu z 2005 roku. Jednak tym razem, jak mówi Mirosława Kątna - przewodnicząca Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka - nowy przepis ma jeden zasadniczy cel, jakim jest ochrona ofiary.

Do tej pory nie można było wyrzucić z domu na przykład agresywnego ojca, jeżeli był on właścicielem mieszkania. Nowy przepis to zmienia, bowiem zdaniem Mirosławy Kątnej nie może być tak, że ofiary uciekają z własnych domów i w nocy szukają schronienia.

Bezpłatne badania i obdukcja ofiar przemocy

Ale to nie jedyna zmiana. Nowa ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia ofiarom przemocy w domu darmowej opieki medycznej. Chodzi tu nie tylko o opatrzenie ran po pobiciu, ale także o obdukcję. Dziś takie badanie jest płatne, co często utrudnia kobietom dochodzenie swoich praw przed sądem.

Kiedy sejm uchwalał ustawę, wielu rodziców twierdziło, że nie wyobrażają sobie wychowania dziecka, bez możliwości karania go przy wykorzystaniu klapsa. Mirosława Kątna sprzeciwia się takiemu sposobowi myślenia. Jednocześnie przypomina, że dawniej wobec dorosłych stosowano na przykład karę chłosty, jednak z czasem uznano, że takie traktowanie jest niegodne. Zdaniem Mirosławy Kątnej dzieci zasługują na taki sam szacunek jak ludzie dorośli.

Będzie można odebrać dziecko rodzicom

Nowa ustawa pozwala też na zabranie dziecka rodzicom, jeżeli zagrożone jest jego zdrowie i życie. W takiej sytuacji można dziecko oddać pod opiekę najbliższej rodzinie, na przykład babci. Do tej pory dzieci trafiały do placówek opiekuńczo wychowawczych.

DOSTĘP PREMIUM