Sosnowiec: w poniedziałek otwarcie oddziału ratunkowego

W najbliższy poniedziałek oddział ratunkowy szpitala wojewódzkiego św. Barbary w Sosnowcu znowu zacznie przyjmować pacjentów - dowiedziało się radio TOKFM

Placówka była zamknięta przez ponad tydzień z powodu awarii systemu zasilania gazami medycznymi. - Zużyły się wtyki do gniazdek. Na szczęście to był problem, a nie nieszczelna instalacja gazowa - powiedział TOK FM Mirosław Rusecki, rzecznik placówki. Jutro eksperci ocenią czy oddział może już przyjmować pacjentów. Jednak do poniedziałku potrwa tam jeszcze malowanie. - Wykorzystaliśmy fakt zamknięcia oddziału - tłumaczy Rusecki.

Instalacja gazów medycznych zaopatruje placówkę w niezbędne w procesach leczenia: tlen, podtlenek azotu, powietrze pod ciśnieniem oraz próżnię, a także dwutlenek węgla, argon oraz azot.

- To jest sieć rurek, która rozprowadza różne gazy medyczne, doprowadza je do aparatury medycznej i poprzez swoje końcowe ogniwa w ścianie, pozwala je wykorzystywać w leczeniu pacjentów i ratowaniu życia - opisuje ordynator oddziału Czaroslaw Kijonka

Szpitalny oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu został otwarty cztery lata temu. Stał się głównym punktem wypadkowym w regionie, przyjmuje ok. 2 tys. pacjentów miesięcznie. W jego pobliżu znajduje się nowoczesne lądowisko, które w ciągu ostatniego miesiąca przyjęło około 20 pacjentów transportowanych śmigłowcami.

DOSTĘP PREMIUM