20-lecie katechezy w szkole. Biskupi: "Zacierają się wspomnienia przymusowej ateizacji"

W niedzielę, 5 września, w kościołach będzie odczytywany list Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły. "Nikt nie może pozbawić rodziców prawa do religijnego wychowania i wykształcenia dzieci. Rodzina nie może tego prawa w całości przerzucać na Kościół i szkołę" - piszą biskupi.

"Katecheza, będąc nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka. (...) Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej" - podkreślają biskupi w liście. Pismo Episkopatu Polski będzie odczytywane w kościołach w pierwszą niedzielę roku szkolnego, 5 września.

Biskupi zwracają uwagę, że "jeszcze dużo pracy trzeba wykonać". Podkreślają również, że katecheza jest nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości. "Wbrew niekiedy bardzo krzywdzącym opiniom i fałszywym założeniom, nauczanie religii w szkole niesie ze sobą istotne walory wychowawcze. Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej" - czytamy.

"Powoli zacierają się wspomnienia dawnych lat przymusowej ateizacji i eliminowania z życia społecznego wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z Bogiem. Nie może jednak zniknąć z pamięci i serc wdzięczność za - jakże często heroiczny - trud uczenia o Bogu w salach parafialnych, w prowizorycznych kaplicach i w domach prywatnych. Ludzie, którzy za ten trud płacili przez lata cenę szykan i kar administracyjnych, mają prawo do naszej wdzięczności i modlitwy" - zaznaczają w liście.

W piśmie biskupi zwracają szczególną uwagę na przygotowanie katechetów - potrzebę dobrego ich kształcenia, dostępu do podręczników i biblii. Zwracają też uwagę, że katecheci nie nauczają religii we własnym imieniu, ale otrzymuje misję od Kościoła.

Biskupi szczególnie dziękują dyrektorom szkół i nauczycielom za pomoc niesioną katechetom. W liście zachęcają rodziców do "ścisłej współpracy z katechetami" oraz do upominania się o poszanowanie praw ludzi wierzących w szkole. Proszą też, "by rosło społeczne zrozumienie dla katechetycznej misji Kościoła".

DOSTĘP PREMIUM