KRS zawiesił prezesa Orła, ale nie powołał nowego. "Bo artykuł 383"

Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisu czyli powierzenia pełnienia obowiązków prezesa TVP, Włodzimierzowi Ławniczakowi - dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa.

KRS zatwierdził zawieszenie do 27 listopada 2010 roku prezesa Telewizji Polskiej Romualda Orła i członka zarządu Przemysława Tejkowskiego. W pozostałej części wniosku, sąd odmówił wpisu.

W biurze prasowym Sądu Okręgowego wyjaśniono, że odmówiono wpisu Włodzimierza Ławniczaka, ponieważ artykuł 383 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, nie przewiduje "czasowego" powierzenia funkcji pełnienia obowiązków prezesa zarządu, innemu członkowi zarządu. "Powierzenie" pełnienia obowiązków byłoby dopuszczalne tylko wówczas, gdyby zostało przewidziane przepisami prawa. Jednak w tym przypadku - jak poinformowano - takiej możliwości nie przewiduje ani Ustawa o Radiofonii i Telewizji, ani też Kodeks Spółek Handlowych.

W związku z tym, uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2010 r. o "powierzeniu" funkcji pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu członkowi zarządu, spółki należy uznać za sprzeczną z Kodeksem Spółek Handlowych. Uchwała nie może więc stanowić podstawy wpisu do rejestru.

DOSTĘP PREMIUM