Sąd oddalił kasację wyroku ws. Ciołka

Sąd Najwyższy oddalił jako bezzasadną kasację wyroku ws. Damiana Ciołka, byłego strażnika więziennego z Sieradza, który zastrzelił trzech policjantów i ciężko ranił aresztanta.

Obrona strażnika skazanego na dożywocie domagała się uchylenia wyroku i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd drugiej instancji. Sąd najwyższy nie podzielił stanowiska obrony Damiana Ciołka, która zarzucała uchybienia procesowe i naruszenia prawo skazanego do obrony.

W ocenie Sądu Najwyższego, nie było uchybień w procesie pierwszej instancji ani w postępowaniu odwoławczym. Nie doszło też do naruszenia prawa oskarżonego do obrony poprzez zmianę kwalifikacji jego czynu. Sąd Najwyższy uznał, że sądy prawidłowo orzekły wysokość kary, nie korzystając z możliwości jej złagodzenia. W ocenie Sądu Najwyższego, ustalenia faktyczne co do przebiegu strzelaniny i stanu psychicznego Damiana Ciołka - wbrew twierdzeniom obrony - zostały dokonane prawidłowo, a sąd nie dopuścił się w tej kwestii uchybień procesowych. W tej sytuacji kasację uznano za oczywiście bezzasadną .

Wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny. Obrońca Damiana Ciołka obecny podczas rozprawy nie chciał komentować orzeczenia.

DOSTĘP PREMIUM