Nowa reforma uderzy w uczelnie. Im więcej "cytowań" tym więcej pieniędzy

Szkoły wyższe boleśnie odczują skutki nowych zasad finansowania badań. Mogą przez nie bowiem dostać mniej pieniędzy - pisze "Rzeczpospolita". Gazeta wyjaśnia, że według nowych zasad najwięcej pieniędzy dostaną uczelnie uznane przez resort nauki za najlepsze.

Najniżej ocenione uczelnie dostaną fundusze na badania tylko na pierwsze półrocze przyszłego roku. Przeciwko temu protestuje Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Alarmuje, że nowe zasady finansowania spowodują "rażące zmniejszenie strumienia finansowania działalności badawczej na uczelniach i mogą prowadzić do zanikania ich aktywności naukowej".

Zdaniem rektorów politechniki i uniwersytety muszą się ubiegać się o dotacje na takich samych zasadach jak jednostki PAN i ośrodki badawczo-rozwojowe, co powoduje, że w wielu wypadkach wydziały zostały zepchnięte na niższą pozycję na liście jednostek, które dostaną dofinansowanie.

"Rzeczpospolita" dodaje, że jednym z kryteriów przyznawania ocen, jest między innymi liczba cytowań w prestiżowych czasopismach. Przeciwko temu z kolei protestują uczelnie artystyczne. Ich rektorzy podkreślają, że w tym zakresie trudno im się wykazać i nie mogą konkurować z uniwersytetami czy politechnikami. - Nagrodzonych filmów nikt nie bierze pod uwagę - zauważa prorektor łódzkiej filmówki Stefan Czyżewski. "Rzeczpospolita" pisze, że do resortu nauki wpłynęło już ponad 120 odwołań od ocen wystawionych przez ministerialnych ekspertów placówkom naukowym. Pisma pochodzą głównie od uczelni.

Więcej w dzisiejszym wydaniu gazety .

TOK FM PREMIUM