Uczelnie mają zgłosić elektorów. Wymigują się. "To niechęć do IPN"

Do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło dopiero 20 zgłoszeń do Zgromadzenia Elektorów. Według nowej ustawy o IPN uczelnie zostały obowiązane do zgłoszenia 27 kandydatów - naukowców - do Zgromadzenia Elektorów do 27 listopada.

Zgromadzenie ma po tym terminie się ukonstytuować a następnie przedstawić parlamentowi kandydatów do Rady Naukowej IPN, która z kolei będzie wybierać prezesa Instytutu. Poprzedni szef - Janusz Kurtyka - zginął w katastrofie smoleńskiej.

Pierwotnie ustawa zakładała, że uczelnie miały zgłosić elektorów do 27 lipca ale nie wywiązały się z tego zadania.

Jeżeli do 27 listopada nie powstanie Zgromadzenie Elektorów to członków Rady Naukowej będą musieli wybrać posłowie - i ta sytuacja niepokoi IPN wyjaśnia rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk.

Przede wszystkim byłoby to niezgodne z intencją ustawodawcy, by to środowiska naukowe a nie politycy mieli zgłosić elektorów.

Poseł PO: 20 to całkiem sporo

Tymczasem poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Wilk przewodniczący podkomisji, która rozpatrywała nowelizację ustawy o IPN wierzy, że do 27 listopada wszystkie uczelnie przedstawią swoich kandydatów do Zgromadzenia Elektorów.

Zdaniem posła PO, zgłoszenie 20 na 27 elektorów to jak na ten moment bardzo dobry wynik. - Jestem przekonany, że Zgromadzenie Elektorów będzie funkcjonować, a my specjalnie wydłużyliśmy termin zgłaszania kandydatur, by w proces wyboru prezesa włączyły się środowiska naukowe - podkreślał poseł Wilk.

Optymizmu posła PO nie podziela były prezes krakowskiego oddziału IPN dziś poseł PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem uczelnie się nie spieszą oraz wybierają kandydatów, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji, by decydować kto zasiądzie w Radzie Naukowej IPN.

Szkoły wyższe nie lubią IPN?

Ponadto od układu sił polityczno naukowych zależało będzie jaka ta Rada będzie. Jeżeli jednak - dodał poseł PiS -Zgromadzenie się nie zbierze to parlament sam wybierze Radę co upolityczni wybór prezesa.

Do tej pory swoich kandydatów do Zgromadzenia Elektorów nie przedstawiły: Uniwersytet Opolski, Rzeszowski, Białostocki oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ryszard Terlecki uważa, że opieszałość uczelni wynika z niechęci jaką środowiska naukowe darzą IPN.

Posłowie PiS uważając, że nowa ustawa o IPN jest niezgodna z Konstytucją złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie tej kwestii.

TOK FM PREMIUM