PZU nie zapłaci za złamane maszty żaglowca "Fryderyk Chopin"

PZU S.A. odmówiło wypłaty odszkodowania właścicielowi żaglowca "Fryderyk Chopin". Ubezpieczyciel wydał specjalne oświadczenie, w którym powołuje się na umowę zawartą z właścicielem statku.

W oświadczeniu przekazanym mediom PZU twierdzi, że "na podstawie ustalonego stanu faktycznego oraz zebranego w sprawie materiału dowodowego nie zaszło żadne ze zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia, które byłoby podstawą do przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności odszkodowawczej".

PZU zastrzega, że w przypadku, gdyby pojawiły się dodatkowe istotne dowody, informacje lub okoliczności - w szczególności uzyskane w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Izbę Morską w Szczecinie - PZU SA niezwłocznie powróci do analizy niniejszej sprawy.

PZU SA poinformowało także, że umową ubiezpieczeniową nie jest objęta Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, korzystająca ze statku podczas rejsów "Szkoły pod Żaglami".

TOK FM PREMIUM