PKP Przewozy Regionalne bez licencji? Jest wniosek

PKP PLK wystąpiły do Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zawieszenie licencji dla spółki PKP Przewozy Regionalne. Polskie Linie Kolejowe wniosek uzasadniły tym, że Przewozy Regionalne są bardzo zadłużone wobec operatora i właściciela infrastruktury i nie spłacają zobowiązań w należytym terminie.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński potwierdził, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Prezes na razie nie chciał wypowiadać się o decyzji jaką urząd podejmie.

Spory między przewoźnikami trwają od wiosny 2009 r., kiedy Przewozy Regionalne uruchomiły tanie pociągi międzywojewódzkie InterRegio, czym odebrało część pasażerów obsługującemu do tej pory te połączenia PKP Intercity. PKP Intercity rozwinęło za to markę TLK, oferujące tańsze bilety niż na ekspresy, za to zbliżone cenowo do oferty InterRegio.

W maju tego roku PKP PLK nie zezwoliły wyjechać na tory kilkudziesięciu pociągom Przewozów Regionalnych - powodem były kilkudziesięciomilionowe zaległości w opłatach za korzystanie z torów. Ostatecznie po kilku tygodniach ruch został przywrócony; spółki porozumiały się co do harmonogramu spłaty zaległości.

TOK FM PREMIUM