To nie Mieszko został pochowany w katedrze poznańskiej

Z najnowszych badań archeologów wynika, że w grobowcu w katedrze poznańskiej spoczywało ciało biskupa, a nie władcy z dynastii Piastów. Gdzie zatem naprawdę znajdował się grób Mieszka I? Najpewniej w małym kościółku na Ostrowie Tumskim - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Wszystko zaczęło się w 1952 r., gdy do katedry poznańskiej wkroczyli archeolodzy. Odkryli oni pozostałości dwóch grobowców w centralnej części świątyni. Nie było w nich kości ani żadnych charakterystycznych przedmiotów, ale naukowcy - na podstawie relacji kronikarza Jana Długosza i podobieństw do pochówków cesarzy niemieckich z X w. - uznali, że starszy grobowiec to miejsce spoczynku Mieszka I.

- To przekonanie przetrwało niezagrożone przez ponad półwiecze - pisze w "GW" prof. Przemysław Urbańczyk z PAN. Aż do teraz. Ponowna analiza dostępnych danych rzuciła nowe światło na identyfikację "właściciela" grobu.

To grób pierwszego biskupa

Wg prof. Urbańczyka, kluczowy jest znaleziony w grobie mały fragment kamiennej płytki. Jej staranna analiza wykazała, że nie był to, jak wcześniej uważano, kawałek okładziny grobu, a fragment przenośnego ołtarzyka. - Jeżeli "ołtarzykowa" identyfikacja płytki jest słuszna, to w grobowcu nr 186 nie mogła spoczywać osoba świecka, lecz tylko jakiś dostojnik kościelny - pisze badacz.

Jego zdaniem, w tym wypadku może chodzić tylko o naszego pierwszego biskupa - Jordana. - Taką "biskupią" interpretację stanowczo wspierają też argumenty historyczne - podkreśla profesor.

A co z Mieszkiem?

Według Urbańczyka odpowiedź na to pytanie dają tegoroczne badania prowadzone na poznańskim Ostrowie Tumskim. W ich trakcie, we wnętrzu maleńkiej, przypałacowej kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny odkryto duży wkop, najprawdopodobniej pozostałość po grobie.

- A właśnie takie same wezwanie mają przypałacowe świątynie w Akwizgranie, gdzie w 814 r. pochowano cesarza Karola Wielkiego, i w Pradze, gdzie spoczął książę Spitygniew (zm. 915 r.) To są (...) realne wzory, z których mógł skorzystać Bolesław Chrobry, grzebiąc swojego ojca! - zaznacza prof. Urbańczyk.

- Zatem ciało Mieszka I najprawdopodobniej pochowano pierwotnie w jego własnej kaplicy przypałacowej, zapewne obok Dąbrówki. W centrum katedry poznańskiej spoczął zaś biskup misyjny Jordan. Oba ciała mógł sprofanować szukający pomsty na Piastach Brzetysław (...). To jego możemy "oskarżyć" o zatarcie śladów ważnych dla początków naszej historii - kończy swój artykuł.

Więcej w dzisiejszej ''Gazecie Wyborczej''

TOK FM PREMIUM