"Rząd widzi Polskę z perspektywy Warszawy, a Polska to przede wszystkim samorządy"

- Rządy, z którymi staram się współpracować, widzą Polskę z perspektywy Warszawy, w sposób bardzo scentralizowany - mówił Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, w Poranku radia TOK FM. - To samorządy są jednym z najlepszych nośników rozwoju cywilizacyjnego - przekonywał.

Rafał Dutkiewicz napisał list, który opublikowała "Rzeczpospolita". Przekonuje w nim, że prowincje w coraz mniejszym stopniu emocjonuje to, co się dzieje w Warszawie, a Polska to dziś przede wszystkim Polska samorządowa, działająca bardzo sprawnie i autonomicznie. - Do kogo pan ten list kierował? - pytała swojego gościa Janina Paradowska. - Do wszystkich, którzy chcą takie teksty czytać, do komentatorów sceny politycznej - odpowiadał Dutkiewicz w TOK FM. - Mnie od dłuższego czasu interesuje, czy my znajdziemy się na peryferiach Europy czy, w sensie cywilizacyjnym, będziemy w środku tego tworu, którym jest Unia Europejska - mówił prezydent Wrocławia. I tłumaczył - Uważam, że jednym z najlepszych nośników rozwoju cywilizacyjnego są samorządy. Chciałem pokazać, że Polska scena polityczna wymaga dopływu świeżej krwi. Warto taką dyskusję rozpocząć i warto się zastanowić nad sposobami otwarcia polskiej sceny politycznej - przekonywał Rafał Dutkiewicz.

- Odczuwa pan brak partnerstwa między rządem a samorządem? - pytała Janina Paradowska. - Zdecydowanie tak. Kolejne rządy, z którymi starałem się współpracować widzą Polskę z perspektywy Warszawy, w sposób bardzo scentralizowany - odpowiadał prezydent Dutkiewicz. - W trakcie wyborów deklarowano, że nie uprawiamy polityki tylko budujemy drogi i mosty - przypominał poranny gość TOK FM. I dodał: - Teraz nagle się okazało, że z jakiś powodów tych dróg nie będziemy budować.

- Na zachodzie Polski są zlokalizowane bardzo dynamicznie rozwijające się miasta - Wrocław i Poznań. Połączenie bitą drogą tych dwóch miast natychmiast zwiększyłoby ich dynamikę rozwoju. Właśnie się dowiadujemy, że z niezrozumiałych przyczyn budowa tej drogi jest odsunięta w dalej nieokreśloną przyszłość - ubolewał Rafał Dutkiewicz. - Nie uznaje pan, że dług publiczny nie może się zwiększać i że po prostu w budżecie nie ma pieniędzy? - dopytywała swojego gościa Janina Paradowska. - Dlatego trzeba dokonywać bardzo roztropnych wyborów i z tego powodu potrzebna jest reforma finansów publicznych - odpowiadał prezydent Wrocławia. - Bez bitych dróg i możliwości komunikowania się, nie stworzymy lepszej przyszłości - podkreślał Dutkiewicz. - Decyzje w takich sprawach nie są podejmowane w rozmowach z samorządem, ale są podejmowane w sposób arbitralny. Ja rozumiem argumentację dotyczącą braku pieniędzy, ale jednak jest pewien zasób spraw, z których nie powinniśmy rezygnować - przekonywał prezydent Dutkiewicz.

"Polska jest najważniejsza, ale do PJN nie przystąpię"

Stowarzyszenie PJN chce stworzyć sieć prezydentów dużych miast. - Czy pan by przystąpił do tego projektu? - pytała Janina Paradowska. - Rozmawiałem z Pawłem Poncyljuszem i nie podjąłem decyzji przyłączenia się do ruchu Polska Jest Najważniejsza - odpowiadał Rafał Dutkiewicz. - Ja z sympatią witam wszelkie nowe prądy, bo jestem zwolennikiem konkurencji na rynku politycznym, ale sam akcesu nie zgłosiłem i nie zgłoszę - zapewniał prezydent Wrocławia. - Niech się trochę sprawdzą i niech pokażą rzeczywiście czy są zainteresowani wspieraniem samorządności - mówił w Poranku TOK FM Rafał Dutkiewicz. Ale na końcu dodał: - Polska naprawdę jest najważniejsza, czego nie należy rozumieć jako deklaracji ideowej pod adresem stowarzyszenia.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM