"MAK popełnił błąd formalny" - Kalisz w TOK FM

Raport MAK. - MAK to jest komisja, która bada przyczyny techniczne. Raport MAK jest dowodem dla prokuratury - mówił w Poranku Radia TOK FM Ryszard Kalisz, SLD. - Ten dowód, jak każdy inny, podlega jeszcze ocenie prokuratorów - dodał.

- MAK popełnił jeden błąd formalny - zauważył w TOK FM Ryszard Kalisz. - Na podstawie załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej, kiedy są uwagi kraju gdzie samolot jest zarejestrowany, w tym przypadku Polski, powinny być przeprowadzone konsultacje dotyczące tych uwag. Obok publikuje się tylko te części uwag, które nie zostały uwzględnione w tym głównym raporcie - mówił poseł SLD. - MAK tego nie zrobił, dokonał przyspieszenia - dodał.

- Jest artykuł 84 konwencji chicagowskiej, który mówi, że jeżeli nastąpiło naruszenie konwencji chicagowskiej, bądź wykładni konwencji chicagowskiej, można odwoływać się do rady ICAO, czyli międzynarodowej organizacji lotnictwa cywilnego i rada wtedy podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące tego naruszenia - mówił Ryszard Kalisz. - To nie może dotyczyć kwestii ustaleń, czyli jaka była przyczyna katastrofy. To może dotyczyć tylko kwestii naruszenia procedur konwencji, w tym przypadku załącznika nr 13 - podkreślał poranny gość TOK FM.

''Premier był dobrze przygotowany do wystąpienia''

- Czyli moglibyśmy tą procedurą zmusić Rosjan do odbycia z nami konsultacji, ale nie do jakiegokolwiek wyniku tych konsultacji - wyjaśnił Jacek Żakowski. - MAK to jest tzw. komisja techniczna i ona bada przyczyny techniczne. Raport MAK jest dowodem, oczywiście niezwykle istotnym, dla prokuratury rosyjskiej i polskiej - dodał Ryszard Kalisz. - Ale ten dowód, jak każdy inny, podlega jeszcze ocenie prokuratorów.

"Zastanawiam się czy MAK jest stroną konwencji chicagowskiej"

- Jest pewien problem, o którym premier wczoraj nie mówił, ale dla mnie jest zastanawiający - mówił Kalisz w TOK FM. - Jak się wczyta w konwencję chicagowską, to stroną konwencji jest ówczesny ZSRR, Federacja Rosyjska jest następcą prawnym ZSRR. MAK jest instytucją Wspólnoty Niepodległych Państw, nie Federacji Rosyjskiej, a stroną konwencji chicagowskiej jest Federacja Rosyjska - zastanawiał się Ryszard Kalisz.

- To oznacza, że nie wiadomo czy możemy Rosję pozwać w związku z raportem MAK, który jest organem innego bytu - tłumaczył Jacek Żakowski. Kto o tym zadecyduje? - Rada ICAO, bo to jest organ, który rozstrzyga we wszystkich kwestiach lotnictwa cywilnego - odpowiadał Ryszard Kalisz, w Poranku TOK FM.

''Raport komisji jest już w dużym stopniu gotowy''

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM