"Rzeczpospolita": Narodowości śląskiej nie ma

PRZEGLĄD PRASY. Wprowadzenie do ankiety Głównego Urzędu Statystycznego kategorii narodowej i etnicznej ?śląska? jest sprzeczne z wyrokami sądowymi - uważa "Rzeczpospolita". Gazeta podkreśla, że w świetle nie tylko polskich przepisów, ale i umów, i konwencji międzynarodowych, narodowość śląska nie istnieje. Nie ma też takiej grupy etnicznej.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że potwierdził to Sąd Najwyższy w dwu orzeczeniach wydanych w związku z próbą zarejestrowania w 1998 roku stowarzyszenia Związek Ludności Narodowości Śląskiej, a w 2006 roku Związku Ludności Narodowości Śląskiej - Stowarzyszenia Osób Deklarujących Przynależność do Narodowości Śląskiej. Po pierwszym wyroku członkowie komitetu założycielskiego wystąpili do Trybunału w Strasburgu, ale Trybunał skargę oddalił.

Dziś, zdaniem gazety, te wyroki znów stają się istotne, bo ruszył spis powszechny, a wraz z nim emocje związane z wpisywaniem narodowości śląskiej do ankiety. Zdaniem "Rzeczpospolitej" umieszczenie tej kategorii wśród grup etnicznych i narodowych, do których przynależność można zadeklarować w ankiecie GUS, stoi w jawnej sprzeczności ze stanowiskiem Trybunału i Sądu Najwyższego.

Według polskiego prawa grupa etniczna musi się wyróżniać językiem, kulturą lub tradycją. Musi dążyć do ich zachowania. Ważny jest zwłaszcza język. Za jedyny język regionalny uznawany jest kaszubski.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" .

Rzecznik PiS o śląskości: Nie jesteśmy idiotami >>>

DOSTĘP PREMIUM