Przemoc seksualna: W ponad 90 proc. sprawcy bezkarni

W Polsce istnieje bardzo niski poziom ujawniania przestępstw seksualnych. Przyjmuje się, że ujawnianych jest jedynie około 8 procent tego typu przestępstw - podkreśla Krystyna Żytecka z Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom. W ponad 90 procent przypadków sprawcy pozostają bezkarni.

Krystyna Żytecka zaznaczyła, że przemocy seksualnej doświadczają głównie kobiety. Często są to kobiety gwałcone przez własnych mężów. Przed złożeniem wniosku o ściganie powstrzymuje je między innymi obawa przed długotrwałą i poniżającą procedurą. Ogromnym problemem jest również brak dyskrecji ze strony przesłuchujących ofiary przemocy seksualnej a także brak intymności podczas takiego przesłuchania.

Obecność kilku osób a czasami ironiczne uwagi są niedopuszczalne - zaznaczyła Krystyna Żytecka. Dodała, że najlepszą drogą do zwalczania przestępstw seksualnych jest sprawienie, by ofiary nie bały się zgłaszać, że zostały zgwałcone, by nie obawiały się, że zostaną niezrozumiane czy zignorowane. Potrzebna jest tutaj współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości i służb medycznych.

W ujawnianiu przestępstw seksualnych mają pomóc też "Procedury postępowania Policji i Placówki Medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej". Procedury opracowane zostały przez zespół powołany przez pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania Elzbietę Radziszewską. Podstawowe wytyczne zawarte w dokumencie to właściwe zabezpieczenie dowodów i delikatność wobec ofiar.

Zobacz 25 najlepszych zdjęć roku [GRAND PRESS PHOTO] >>

TOK FM PREMIUM