Związkowcy z JSW grożą strajkiem generalnym. Do końca mają czas na porozumienie

Związki zawodowe czekają na zawarcie pełnego porozumienia ws. prywatyzacji JSW czekają do końca maja. Jeśli porozumienia nie będzie rozpocznie się strajk generalny. - Zgoda załogi na upublicznienie spółki jest, ale po podpisaniu wszystkich porozumień spełniających nasze postulaty - mówi TOKFM Roman Brudziński z ?Solidarności?.

Częściowe porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych związkowcy, przedstawiciele ministerstwa gospodarki i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisali 5 maja. Związki dopięły swego i zarząd zgodził się na 10 letnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników spółki. Zapis ten obowiązywał będzie po wejściu spółki na giełdę.

- Do pełnego porozumienia brakuje jeszcze trzech elementów: przydziału akcji dla załogi, kontroli państwa nad spółką po debiucie giełdowym oraz 10 proc. podwyżek płac dla górników - tłumaczy Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Związki chcą po prostu gwarancji utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa nad JSW oraz gwarancji wydania wszystkim pracownikom akcji pracowniczych.

Wczoraj wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zdecydował o złożeniu prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to prywatyzację spółki. Debiut JSW zaplanowano na 30 czerwca.

Związki z rezerwą przyjęły decyzję Pawlaka. - Czujemy się pionkiem w rozgrywce politycznej mówili liderzy związkowi.

Komitet protestacyjno-strajkowy jest otwarty na dalsze rozmowy w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w najbliższą środę.

DOSTĘP PREMIUM