Prezydent: Śląsk i Polska to jest jedno ciało tej samej ojczyzny

- Śląsk i Polska to jest jedno ciało tej samej ojczyzny, śląskość to polskość, a polskość tu to śląskość - takie wg prezydenta Bronisława Komorowskiego było przekonanie przywódców III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny.

Takie też zdania Prezydent wypowiedział podczas uroczystości 90 rocznicy wybuchu III Powstania pod pomnikiem na Górze Św. Anny . - Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza dzisiaj, kiedy partyjno-polityczne namiętności i polityczne kalkulacje doprowadziły do wypowiedzi przeciwstawiających śląskość polskości- mówił. Prezydent odniósł się w ten sposób do raportu PiS o stanie państwa, gdzie "śląskość" utożsamiono z "zakamuflowaną opcją niemiecką". - Ślązakom należy się solidarność i szacunek dla ich drogi ku Polsce - dodał Komorowski.

Prezydent przypomniał, też w swoim przemówieniu, że naprzeciw śląskim powstańcom stanęli nie tylko niemieccy żołnierze, ale także inni Ślązacy- ci, którzy czuli się Niemcami i chcieli, by Śląsk pozostał nadal częścią państwa niemieckiego. Nie zapominamy, że dramat tamtego czasu podzielił nie tylko śląskie wioski i miast, ale także familoki a często i poszczególne śląskie rodziny -mówił.

DOSTĘP PREMIUM