Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

Od dziś wiele urzędowych spraw można będzie załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z tzw. profilu zaufanego. To bezpłatna forma podpisu elektronicznego ułatwiającego korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki profilowi zaufanemu każdy z nas za pośrednictwem internetu może załatwić sprawy administracyjne w urzędach wojewódzkich, niektórych urzędach gmin, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach.

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu każdy z nas za pośrednictwem internetu może załatwić sprawy administracyjne w urzędach wojewódzkich, niektórych urzędach gmin, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach.

Chodzi o składanie podań np. o becikowe, wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek czy wnioskowanie o umorzenie lub rozłożenie na raty mandatów. - Podejrzewamy, że tych ostatnich spraw będzie najwięcej - mówi Łukasz Falgier dyr. generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Również przedsiębiorcy będą mogli załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Poprzez platformę ePUAP możliwe będzie uzyskanie np. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Aby korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i tam złożyć wniosek o profil zaufany.

Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w jednym z urzędów. - To jednorazowa, krótka wizyta - dodaje dyr. Falgier. Dane osobowe można potwierdzić w ponad 560 punktach w Polsce. Są to wszystkie urzędy wojewódzkie, oddziały ZUS, urzędy skarbowe, konsulaty oraz urzędy gmin, które uzyskały zgodę ministra.

TOK FM PREMIUM