"Rz": Były błędy w raporcie dot. Komisji Majątkowej

PRZEGLĄD PRASY. "Rzeczpospolita" donosi, że w podsumowaniu prac Komisji Majątkowej znajduje się wiele błędów. Dotyczą one między innymi nieprawidłowej liczby wniosków, zawartych w dokumencie.

Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu ma spotkać się w środę - informuje dziennik. Wśród poruszanych tematów znajduje się kwestia nieistniejącej już Komisji Majątkowej i sprawa procedury zmian w ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Jak powiedział rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch, choć taka procedura istnieje, warto ją jednak "odświeżyć", jeśli w przyszłości dojdzie do zmian w ustawie.

"Rzeczpospolita" przypomina, że w grudniu 2010 roku posłowie przegłosowali rządową nowelę ustawy o stosunku państwo-Kościół. Nowela między innymi znosiła przepisy, na mocy których utworzono Komisję Majątkową. Tymczasem, zdaniem gazety, zgodnie z prawem rząd powinien wcześniej podpisać umowę w sprawie zmian w tej ustawie. I to niezależnie od tego, że obie strony deklarowały chęć dokonania zmian. Szef rządu, Donald Tusk, odnosząc się do tego problemu mówił, że są różne opinie w tej sprawie i wybrał tę, która mówiła o braku konieczności zawierania tej umowy. - Było to niezgodne z konstytucją i konkordatem. Podobnego zdania jest większość specjalistów prawa wyznaniowego - wyjaśnia ekspert w tej dziedzinie ks. prof. Dariusz Walencik, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Do takiej opinii Rady Legislacyjnej przy premierze dotarła także dziennikarka "Rz".

Wynikiem tych decyzji jest przeniesienie kosztów oddania własności kościelnych spoczywa na jego właścicielu - najczęściej na gminach. Do tego podczas podsumowania prac Komisji Majątkowej nie wzięto pod uwagę licznych spraw, które nie zostały dokończone. Gazeta pisze, że może ich być 233, a nie jak pisano w raporcie 216.

Łzy, uśmiechy, ostre słowa - wielkie emocje na wielkiej konwencji PO [ZDJĘCIA]

TOK FM PREMIUM