"Itaka źle traktuje klientów". Blisko 3 mln kary

Biuro podróży Itaka ma zapłacić ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych kary za złe traktowanie klientów - dowiedziało się Polskie Radio. Decyzję o ukaraniu spółki Nowa Itaka, właściciela biura podróży Itaka, podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK powiedziała, że karę nałożono między innymi za odmowę prawa do odszkodowania za loty opóźnione nawet o kilka godzin. Klient nie miał prawa domagać się rekompensaty za opóźnienia rozpoczęcia imprezy turystycznej, które były krótsze niż 12 godzin. Klienci biura Itaka nie mogli też liczyć na zwrot pieniędzy za niezrealizowane punkty programu wycieczki, na przykład wycieczki fakultatywne.

W umowach dawanych klientom do podpisania kontrolerzy UOKiK znaleźli aż sześć zapisów wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych. Są to klauzule, które zostały wcześniej uznane przez sąd za niedozwolone. Co istotne, podpisanie umowy zawierającej taką klauzulę nie zobowiązuje klienta do jej przestrzegania, ale wiele osób o tym nie wie i daje się nabrać nieuczciwym przedsiębiorcom.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, a przedsiębiorca może się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TOK FM PREMIUM