CKE: Co czwarty maturzysta oblał maturę

Aż 84 tysiące z ponad 343 tysięcy tegorocznych maturzystów oblało tegoroczny egzamin dojrzałości. To prawie jedna czwarta wszystkich zdających. Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 7 proc. uczniów - wynika ze wstępnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ci uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu mogą liczyć na poprawkę egzaminu w sierpniu.

Najsłabiej w tym roku wypadła matematyka, a przyczyn takiej sytuacji może być wiele tłumaczy Mirosław Sawicki, wiceszef CKE: - Fotograf mógł źle ustawić aparat i źle dobrać światło. Dlatego efekt na zdjęciu jest kiepski. Ale można też uznać, że to ci, którzy stali do fotografii, byli kiepsko ubrani. Ale już bez metafor dodał, że taki stan rzeczy wytłumaczyć inaczej: - Po pierwsze złymi narzędziami, bo wtóre słabym rocznikiem, po trzecie mieszanką tych dwóch elementów.

"Zły rocznik? Mało prawdopodobne"

Sawicki przyznał jednak, że twierdzenie o złym roczniku jest raczej "mało prawdopodobnym uzasadnieniem i można wziąć pod uwagę przygotowanie". Tegoroczny egzamin z matematyki sprawdzał w 80 proc. te same umiejętności, co w roku ubiegłym.

Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących, najsłabiej wypadli absolwenci techników uzupełniających. Dobrze i bardzo dobrze wypadły zadania z języka angielskiego i języków mniejszości. Jak co roku problem z geometrią i rachunkiem prawdopodobieństwa Najwięcej problemów maturzyści mieli z rozwiązywaniem zadań otwartych: - Najtrudniejsze działy to są ciągle, i to się powtarza co roku, geometria i rachunek prawdopodobieństwa. I zadania otwarte, nawet te krótkie odpowiedzi, które wymagają własnego rozwiąznia i wyjaśnienia problemu okazują się dla uczniów bardzo skomplikowane.

Centralna Komisja Egzaminacyjna - ogłosiła dziś nie tylko wstępne wyniki matur, ale także zmianę na stanowisku.

Mosiek traci stanowisko

Z nim żegna się dziś Tadeusz Mosiek. Rzecznik resortu edukacji Grzegorz Żurawski tłumaczy, że już kilka miesięcy temu dyrektor CKE poprosił ministerstwo o zwolnienie z pełnionej funkcji: - Dyrektor Mosiek już w marcu złożył prośbę o odwołanie go ze stanowiska, ponieważ chciał podjąć inna pracę. Został poproszony przez panią minister o to, żeby pozostał na stanowisku do końcu matur i tak też się stało - dodaje Żurawski. I zapewnia, że nie ma to żadnego związku ze słabym wynikiem tegorocznych matur. Od 1 lipca nowym szefem CKE będzie dotychczasowy kurator z województwa zachodniopomorskiego, Artur Gałęski.

Opublikowane przez komisję wyniki matur nie obejmują maturzystów zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 15 września 2011 r.

TOK FM PREMIUM