Kara suspensy dla ks. Natanka za "ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo"

Niepokorny ks. Piotr Natanek został ukarany suspensą m.in. za "niepodporządkowanie się zaleceniom dyscyplinarnym, kontynuowanie szkodliwych wystąpień i publiczne podważanie autorytetu pasterzy Kościoła". Pod dekretem podpisał się kardynał Stanisław Dziwisz.

Dekret w sprawie suspensy dla ks. Natanka został zamieszczony na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej.

Dziwisz: Polecam księdza miłosierdziu bożemu

"Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2o Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane" - pisze kard. Dziwisz.

Ks. Natanek został ukarany, ponieważ nie podporządkował się zaleceniom dyscyplinarnym zawartym w poprzednich dekretach i upomnieniach kanonicznych.

Archidiecezja wyliczyła też inne grzechy ks. Natanka: "nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, publicznie podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu w dalszym ciągu prowadzi działalność duszpasterską w Grzechyni, bezprawnie próbuje organizować nowe struktury kościelne, a ostatnio dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku stosownych uprawnień" - uzasadniono.

"Niech Ksiądz ma też na uwadze szkody, jakie swoim działaniem wyrządza gromadzonym wokół siebie wiernym i całej wspólnocie Kościoła. (...) Polecam księdza miłosierdziu bożemu" - zakończył kard. Dziwisz.

Pełen tekst dekretu na stronie Archidiecezji Krakowskiej >>>

Co oznacza kara suspensy?

Suspensa to kara kościelna stosowana wyłącznie wobec osób duchownych. Oznacza ona zakaz lub ograniczenie suspendowanym kapłanom możliwości pełnienia przynależnych im czynności: wykonywania jurysdykcji, nauczania, podejmowania aktów władzy, pobierania dochodów.

Kara ma charakter poprawczy - zaznaczono w dekrecie. "Jeśli Ksiądz podporządkuje się decyzjom przełożonych kościelnych, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary" - napisano do ks. Natanka.

Niepokorny kapłan

Ksiądz Natanek wielokrotnie w przeszłości zwracał uwagę swoimi kontrowersyjnymi wystąpieniami. Hitem internetu stało się nagranie, na którym wskazuje rodzicom oznaki praktykowania satanizmu przez ich dzieci: kolorowe paznokcie, irokezy, czarne ubrania, uprawianie karate i aromaterapii i in.

 

Kapłan rzucił także klątwę na chcącą porozmawiać z nim ekipę telewizji TVN24. - Niech przekleństwo Boga zstąpi na was teraz i na wieki wieków - powiedział dziennikarzom.

Ostatnio powiedział w kazaniu, że zmarły metropolita lubelski abp. Józef Życiński "wyje z piekła".

Krakowska kuria walczy z ks. Natankiem

Krakowska kuria w przeszłości wielokrotnie ostrzegała przed działalnością księdza Natanka. Biskupi twierdzili, że jego działalność jest pozbawiona kościelnej aprobaty, a głoszone przez niego treści sa teologicznie błędne".

Kuria karała już ks. Natanka - zawiesiła mu zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach, ograniczyła działalność duszpasterską do parafii zamieszkania, nie zezwoliła na publiczne wystąpienia, w tym rozprowadzanie nagrań audio i wideo oraz wezwała na rozmowę.

TOK FM PREMIUM